Rezultati iskanja

Domov / Novice

Aviarna influenca 2022/2023

Aviarna influenca, znana kot ptičja gripa, je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadane vse vrste ptic. Bolezen se med pticami prenaša kapljično, z medsebojnimi stiki med pticami, preko njihovih izločkov in preko okužene krme. Prenos je možen tudi z obutvijo in opremo, ki je bila v stiku z okuženim materialom.

V Sloveniji je bila visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1 v sezoni 2022/2023 prvič potrjena pri labodih grbcih (Cygnus olor) oktobra lani. Do sedaj je bila poleg labodov grbcev HPAI potrjena še pri črnem labodu (Cygnus atratus), veliki uharici (Bubo bubo) in sivi čaplji (Ardea cinerea).

Zaradi primerov visoko patogene aviarne influence (v nadaljnjem besedilu: HPAI) pri prostoživečih pticah ter situacije pri perutnini in pticah v ujetništvu se na celotnem območju Republike Slovenije odredijo ukrepi za zmanjšanje tveganja za vnos HPAI v reje perutnine, in sicer:

  1. gojenje perutnine in ptic v ujetništvu na prostem se izvaja tako, da so živali zavarovane pred stikom z divjimi pticami z mrežami ali strehami ali na drug ustrezen način ali se v primeru, ko to ni mogoče, oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih ali pod zaščito, ki zadostno odvrača pristajanje divjih ptic in s tem preprečuje njihov stik s krmo ali vodo, ki sta namenjeni perutnini in pticam v ujetništvu, ter je dnevni izpust omejen na najkrajši možni čas;

  2. vodna zajetja na prostem se pri tistih vrstah perutnine, kjer je to potrebno zaradi dobrobiti živali, uporabljajo tako, da je preprečen dostop divjim vodnim pticam;

  3. prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic;

  4. omejeni so stiki nepooblaščenih oseb s perutnino in vstop v prostore, kjer je nastanjena perutnina, ter upoštevati je treba ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni pri delu s perutnino (namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok ipd.);

  5. oskrba perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, se izvaja tako, da se voda obdela s postopki, ki zagotavljajo inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je klor);

  6. prepovedana sta odlov in označevanje prostoživečih vodnih ptic, ujed in sov na območjih, kjer je bila potrjena HPAI;

  7. pri odlovu in označevanju prostoživečih vodnih ptic, ujed in sov na ostalih območjih se izvajajo biovarnostni ukrepi;

  8. prepovedane so prireditve, sejmi, razstave oziroma druga zbiranja ptic.

Več o aviarni influenci in trenutni situaciji v Sloveniji, si lahko preberete na tej povezavi. Objavljen pa je tudi Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence, v katerem so določeni ukrepi, ki veljajo na celotnem ozemlju Slovenije.