Rezultati iskanja

Domov / Novice

Cerkniški gasilci in Notranjski park z roko v roki kot varuhi neprecenljive narave

Po zapletu, do katerega je prišlo v začetku poletja zaradi načrtovanega tekmovanja za mlade gasilce na Cerkniškem jezeru, smo se sestali predstavniki cerkniških gasilcev, civilne zaščite in Notranjskega parka. Ugotovili smo, da je do kratkega stika prišlo zaradi pomanjkljivega poznavanja zakonskega okvirja, predvsem pa zaradi prešibke komunikacije, s katero bi vrzeli v poznavanju določb sicer premostili. Na srečanju smo skupaj analizirali neljubi zaplet in razjasnili dileme, ki nastajajo pri delu enot za zaščito in reševanje na zavarovanem območju narave. Na podlagi tega smo zasnovali prve korake za sodelovanje v prihodnosti in se dogovorili za okrepljeno sodelovanje med parkom in službami za zaščito in reševanje.

Gasilska zveza Cerknica pripravlja nov Operativni program javne gasilske službe občine Cerknica, v katerega želijo vključiti tudi posebnosti posredovanja na območju Notranjskega regijskega parka. Park bo pri pripravi programa nudil strokovno podporo. Notranjski park bo preko ustreznega zunanjega izvajalca pripravil tudi načrt reševanja in evakuacije za območje tematske poti Drvošec, ki bo osnova za ustrezno pripravo enot za zaščito in reševanje v primeru intervencij na tem območju.

Da bi omogočili čim bolj učinkovito izvajanje nalog gasilske in reševalne službe, ki bo v največji možni meri upoštevala specifike zavarovanega območja, bi lahko gasilsko reševalna služba (lahko v sodelovanju z NRP) pripravila niz potencialnih nesreč, ki se na zavarovanem območju lahko zgodijo. Ko bo ta nabor pripravljen, se bodo pripravili optimalni scenariji reševanja, h katerim bo NRP podal morebitne usmeritve in predloge glede na specifike naravnega območja.

Za nemoteno delo ob intervencijah bomo na znak za omejitev prometa ob nedeljah na cesti Dolenje jezero – Otok k napisu o omejitvi prometa dodali napis: »dovoljeno za intervencijska vozila«. Notranjski regijski park se je zavezal, da bo raziskal možnosti za nakup opreme za potrebe intervencij v naravnem okolju iz naslova evropskih projektov, ki jih pridobiva.

Gasilci smo še poudarili, da je njihova dejavnost v veliki meri usmerjena v varovanje okolja. Gasilci in park imamo torej isti cilj: zaščiti ta naš prav poseben košček sveta, ki je za tukajšnje prebivalce tako dragocen.

Marko Gorše, regijski poveljnik GZS za Notranjsko regijo

Matevž Podjed, direktor Notranjskega parka