Rezultati iskanja

Domov / Novice

Gasparijevo leto

Maksim Gaspari je bil akademski slikar, ki se je rodil 26. januarja 1883 v Selščku. Gasparijeva umetnost je bila vseskozi oprta na domače folklorno izročilo. V njegovem opusu so glavni motivi slovenske folklore, portreti in krajine.

Do sedaj je bil Maksim Gaspari ovrednoten v treh knjigah, vendar nobena ni celovito predstavljala njegovih del. Robert Kužnik pa je na 300 strani dolgi monografiji z naslovom »Maksim Gaspari, Iz naroda za narod«, kronološko predstavil njegovo življenje in umetniški opus – vse od otroških začetkov pa do uveljavljenega umetnika. V knjigi je predstavljenih več kot 970 slik in dokumentov, med katerimi so tudi umetniška dela, ki Slovencem še nikoli niso bila predstavljena. S to monografijo  Maksim Gaspari končno dobi celovit, podroben pregled in predstavitev njegovih del, ki si ga zasluži.

V knjigi spoznamo tudi sam značaj Gasparija, ki je veljal za izredno skromnega ljudskega umetnika. Predstavljeni so  zapiski o njegovem otroštvu, razvoj v umetnika, njegovo življenje v Ljubljani ter pisma, ki jih je napisal svojemu mecenu Josipu Nikolaju Sadnikarju.

Avtor monografije Robert Kužnik preučuje življene Maksima Gasparija že dobrih 10 let in želi popularizirati ter predstaviti njegovo delo širši javnosti. Gaspari se je ljudem približal prek Gasparijevih razglednic ter jaslic.

Ko govorimo o Maksimu Gaspariju ne smemo mimo njegovih ljudskih jaslic. Ustvaril jih je leta 1919, kot navdušen odziv nad novo državo SHS. Na sedmih polah je napravil papirnate jaslice, ki so bile sestavljene iz 69 likov in hlevčka, postavljene pa so bile v slovensko okolje. Kužnik si je v letu 2015 lotil oživitve Gasparijevih jaslic kot pomembne sestavine kulturne dediščine Slovenije. Zasnoval in ustvaril je njihovo repliko, ki pa so na voljo tudi za prodajo.

Več o Robertu Kužniku, Studiu Zibka in Maksimu Gaspariju pa si lahko preberete na: https://www.zibka.si/ .