Rezultati iskanja

Domov / Novice

Januarsko štetje vodnih ptic 2024

V soboto in nedeljo, 13. in 14. januarja 2024, se je izvajalo tradicionalno mednarodno zimsko štetje vodnih ptic (IWC).

Zakaj štejemo vodne ptice?
Z mednarodno usklajenim štetjem dobimo podatke o številčnosti, razširjenosti, pomembnejših skupinskih prenočiščih in populacijskih trendih vodnih ptic v zimskem obdobju. Pridobljeni podatki omogočajo vrednotenje posameznih mokrišč na nacionalnem in mednarodnem nivoju in so podlaga za opredelitev varovanih območij.

Kako poteka štetje vodnih ptic?
Januarsko štetje vodnih ptic pokriva vse večje reke, celotno slovensko obalo in večino pomembnejših stoječih vodnih teles v državi. Štetje poteka skladno z navodili oziroma priporočili Wetlands International, vselej ob koncu tedna, ki je najbližji sredini meseca januarja. 

V štetje so vključene vrste iz naslednjih skupin ptic: plovci Anatidae, slapniki Gaviidae, kormorani Phalacrocoracidae, čaplje Ardeidae, štorklje Ciconiidae, plamenci Phoenicopteridae, ponirki Podicipedidae, tukalice Rallidae, pobrežniki Charadriiformes ter belorepec Haliaeetus albicilla, vodomec Alcedo atthis in povodni kos Cinclus cinclus. Kormorane in galebe se na najpomembnejših območjih šteje na skupinskih prenočiščih.

 Fotografije z januarskega štetja vodnih ptic na Cerkniškem jezeru. Foto: Peter Janjič

Popis je potekal tudi na Cerkniškem jezeru. V nedeljo, 14. januarja, so vodne ptice šteli Marjeta Cvetko, Anže Škoberne in Peter Janjič. Na presihajočem jezeru so našteli:

Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis)
5
kormoran (Phalacrocorax carbo) 38
velika bela čaplja (Ardea alba) 23
siva čaplja (Ardea cinerea) 8
labod grbec (Cygnus olor) 53
siva gos (Anser anser) 2
duplinska kozarka (Tadorna Tadorna) 17
žvižgavka (Anas penelope) 30
konopnica (Anas strepera) 100
kreheljc (Anas crecca) 610
mlakarica (Anas platyrhynchos) 2348
Dolgorepa raca (Anas Acuta) 143
raca žlicarica (Anas clypeata) 15
sivka (Aythya ferina)
čopasta črnica (Aythya fuligula) 40
rjavka (Aythya marila) 9
zvoncev (Bucephala clangula) 10
mali žagar (Mergellus albellus) 1
srednji žagar (Mergus serrator) 2
mokož (Rallus aquaticus) 1
zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus) 1
liska (Fulica atra) 572
kozica (Gallinago gallinago) 1
Rečni galeb (Larus ridibundus) 16
sivi galeb (Larus canus) 72
rumenonogi galeb (Larus michahellis) 2
navadni žerjav (Grus Grus) 56

Foto: Zoran Vidrih in Rudi Kraševec

Pomen rednega beleženja vodnih ptic: 
Z rednim spremljanjem populacij vodnih ptic beležimo njihove populacijske trende na posameznih območjih in v celotni Sloveniji, prispevamo pa tudi podatke za izračun regionalnih trendov in oceno velikosti biogeografskih populacij. Na osnovi podatkov IWC je DOPPS opredelil Mednarodno pomembna območja za ptice (IBA) in strokovne predloge posebnih območij varstva (SPA) za prezimujoče vrste vodnih ptic v Sloveniji.

Vir: https://www.ptice.si/naravovarstvo-in-raziskave/monitoringi/iwc/