Rezultati iskanja

Domov / Novice

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP ZGRABLJALNIKA DEUTZ FAHR SWATMASTER 4321

Javni zavod Notranjski regijski park razpisuje POZIV ZA ODKUP ZGRABLJALNIKA DEUTZ FAHR SWATMASTER 4321.

Izklicna cena je 4.000,00 €.

Ogled je možen po predhodnem dogovoru - Alojzij Tomšič 041/713-226.

Ponudbe sprejemamo do 14. 12. 2021:
• Po pošti - Notranjski park, Tabor 42, 1380 Cerknica.
• V tajništvu Notranjskega parka - Tabor 42, Cerknica – Kristina Anzeljc.
• PONUDBE NAJ BODO V ZAPEČATENIH KUVERTAH S PRIPISOM - PONUDBA ZA ZGRABLJALNIK - NE ODPIRAJ!
• Ponudb, poslanih po e-mail pošti, ne bomo upoštevali.

Ponudba mora vsebovati:
• Osebne podatke dražitelja/ponudnika.
• Ponujeno ceno.
• Kontaktne podatke dražitelja/ponudnika.

Odpiranje ponudb bo opravljeno javno dne 15. 12. 2021 ob 13.00 v sejni sobi Notranjskega regijskega parka (Tabor 42, 1380 Cerknica).

Kupuje se po načelu videno - kupljeno, izbrani ponudnik mora ponujeno kupnino na osnovi pogodbe poravnati v 7 dneh od prejema sklepa o izbranem ponudniku, z nakazilom na TRR Notranjskega parka, v skladu s pogodbo. Plačilo kupnine je bistven sestavni del tega pravnega posla. Kriterij izbora je najvišja ponujena cena. V kolikor bi se pojavili dve ali več enakovrednih ponudb, bi prodajalec izvedel pogajanja z vsakim ponudnikom, ki je oddal najvišjo ceno, ločeno.