Rezultati iskanja

Domov / Novice

LIFE Tršca: Testiranje različnih režimov košnje na jezeru

Način rabe tal močno določa stanje biodiverzitete in ekosistemov na nekem območju. Ker so razsežnosti na nivoju celotnih ekosistemov težko doumljive in spremljane, se vpliv lahko spremlja na manjših modelnih površinah. V ta namen bomo na območju presihajočega Cerkniškega jezera na več lokacijah oblikovali testne poligone, na katerih bomo z različnimi načini košnje spremljali spremembe v rastlinskih združbah. Testne poligone bomo vsako leto označili s količki in jih kosili skladno z načrtom - večkrat letno, enkrat letno, enkrat na dve leti ipd. Vzpostavitev in vzdrževanje testnih poligonov je enostavno in cenovno ugodno, hkrati pa lahko kakovostno oplemenitijo raziskovalne in izobraževalne vsebine zavarovanega območja.

Ena lokacija bo lahko dostopna tudi vsem obiskovalcem jezera, ki si bodo tako lahko ogledali, kako pogostost košnje vpliva na pestrost rastlin, ki tam uspevajo.