Rezultati iskanja

Domov / Novice

Mistična dežela Cerkniškega jezera

Notranjski park, v sodelovanju z Občino Cerknica, je od februarja 2020 pripravljal enega najobsežnejših razvojno-strateških dokumentov:  Strategijo razvoja trajnostnega turizma v občini Cerknica 2021-2026, ki je bil 17. 11. 2021 soglasno sprejet na 20. občinski seji. 

Dokument, ki postavlja okvir za ključne smernice in ukrepe za razvoj trajnostnega turizma na območju občine Cerknica, je nastal tako na podlagi intervjujev, anket, delavnic in srečanj s ključnimi deležniki s področja turizma v občini Cerknica, kot tudi s pomočjo strokovnih usmeritev, razmislekov in koordinacije Zavoda Novi turizem v sodelovanju z Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace in Zavodom Aliansa. Občinski svetniki so dokument soglasno potrdili. Notranjski park so s tem postavili za blagovno znamko povezovanja vseh Cerkničanov, s potencialom, da v prihodnje povežemo še vse Notranjce.

Mistična dežela Cerkniškega jezera. Foto: Grega Žorž

Da bi lahko čim bolj celovito zaobjeli vse lokalne želje in interese in jih uspeli vključiti v razvojno in trajnostno naravnan strateški dokument, smo morali v dokumentu opredeliti tri ključne stebre: destinacijski management; razvoj turističnih produktov in infrastrukture ter promocijske aktivnosti. S tem smo si zagotovili celovit niz ukrepov, ki lahko v naslednjih 5-ih letih doprinesejo k razvoju turistične ponudbe na območju občine Cerknica.

Foto: Jezerski hram

Prvi steber: destinacijski management

Turistično ponudbo občine Cerknica bomo upravljali in razvijali pod krovno destinacijsko znamko Notranjski park in jo podpisovali s pozicijskim sloganom Mistična dežela Cerkniškega jezera. Ključna razlikovalna prednost občine Cerknica je namreč Cerkniško jezero, ki je največje presihajoče jezero v Evropi z edinstveno in bogato floro in favno in je močno zaznamovalo zgodovino in ljudsko izročilo Cerknice ter njene prebivalce oblikovalo v preproste in družinske ter k naravi usmerjene ljudi. Z besedo »dežela« lepo povežemo in hkrati dajemo prostor tudi preostalim naravnim vrednotam in območjem občine, ki nosijo potencial za nadaljnji razvoj. Tako bodo v prodajno zgodbo vključeni tako Križna jama, Rakov Škocjan, Slivnica, Menišija in skrivnostni Javorniki, kot tudi mistični elementi dežele: pustno rajanje v organizaciji Pustnega društva Cerknica ter naravna in kulturna dediščina.

Na ta način smo deležnikom delno uresničili tudi željo po predstavitvi kot Notranjci. Medsebojno povezovanje in sodelovanje se bo krepilo tako znotraj obstoječe vodilne destinacije Zeleni kras, kot tudi preverjalo potencial in interes za nastanek destinacijske znamke Notranjska.

Drugi steber: razvoj turistične ponudbe

Ponudbo bomo razvijali skozi pet produktnih sklopov, ki tematsko najbolje zaobjamejo ponudbo občine Cerknica, omogočajo dovolj prostora za nadaljnji razvoj in inovacije, hkrati pa ne pozabljajo na ohranjanje narave, kot temelj in nosilni element trajnostnega razvoja:

V sam razvoj turistične ponudbe bodo vključene t.i. delovne skupine, ki bodo sestavljene iz posameznikov, ki imajo na danem področju največ znanja in izkušenj. Vključevale bodo turistične ponudnike, predstavnike relevantnih institucij, zainteresirano javnost, društva in predstavnika Enote za turizem (NRP), ki bo delovno skupino vodil, po potrebi pa bodo vključeni tudi zunanji strokovnjaki.  Kot posvetovalno telo bodo vključene na vseh področjih, izvedbeno pa predvsem pri snovanju produktov in doživetij, vzpostavitvi storitvene verige, zagotavljanju informacij s terena in deloma pri vzdrževanju infrastrukture (poti).

 3. steber: promocija

Strategija vzpostavlja model usmerjenega in usklajenega trajnostnega razvoja s pomočjo gradnje imidža in prepoznavnosti ponudbe občine Cerknica, s cilji  srednjeročnega zmanjšanja sezonskosti, dviga povprečne dobe bivanja in prihodkov od turizma ter motivira prebivalce občine, da turizem prepoznajo kot gospodarsko panogo priložnosti in prihodnosti.

Da bi lahko čim bolj celovito zaobjeli vse lokalne želje in interese in jih uspeli vključiti v razvojno in trajnostno naravnan strateški dokument, smo morali v dokumentu opredeliti tri ključne stebre. Foto: NRP

Bogastvo in dragocenost narave v Notranjskem parku sta brezmejna. Foto: Peter Janjič

Najbolj priljubljen način raziskovanja Cerkniškega jezera je kolesarjenje. Foto: NRP

Dokument Strategije v celoti

Foto: NRP

Foto: NRP

Foto: NRP

Foto: Grega Žorž