Rezultati iskanja

Domov / Novice

Mokrišča in dobro počutje ljudi

Svetovni dan mokrišč

Vsako leto 2. februarja po vsem svetu praznujemo Svetovni dan mokrišč, ki nam omogoča, da se osredotočimo na pomembnost teh ekosistemov za naš planet.

Letošnja tema, »Mokrišča in dobro počutje ljudi«, nas spodbuja, da razmislimo o vplivu mokrišč na naše vsakdanje življenje in dobro počutje. So eden najpomembnejših, a pogosto zanemarjenih delov naše narave, in njihova ohranitev je ključnega pomena za trajnostno prihodnost.

 Ali ste vedeli, da je od 70. let prejšnjega stoletja izginilo približno 35 % mokrišč? Ta mokrišča, ki so ostala, pa izginjajo trikrat hitreje kot gozdovi… (Vir: worldwetlandsday.org, 2024)

 Cerknisko jezero slikano s Slivnice

 Foto: Jošt Stergaršek

 

Kaj so mokrišča in zakaj so pomembna?

Mokrišča so zemljišča, nasičena z vodo, ki igrajo ključno vlogo v ekosistemih po vsem svetu. Obstaja več vrst mokrišč, vključno z močvirji in barjanskimi travniki, kamor spada tudi Cerkniško jezero, ter tundro, morskimi plitvimi območji in drugimi.

Kljub pogosti zanemarjeni podobi so mokrišča izjemno pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti in za zagotavljanje številnih ekosistemskih storitev. Mnoge rastline in živali so prilagojene na življenje v teh vlažnih okoljih in so odvisne od mokrišč za svoj obstoj. Ptice selivke, vidre, ribe in številne druge vrste so le nekatere od mnogih, ki imajo v mokriščih svoj dom.

Mokrišča so bistvenega pomena tudi za življenje ljudi. Ena od njihovih ključnih vlog je čiščenje vode. Kot naravni filtri čistijo vodo – živali, glive in drugi heterotrofni organizmi v glavnem iz vode odstranjujejo organske snovi, rastline pa anorganske, tako da jih vgradijo v svoja telesa. Na ta način mokrišča oz. organizmi, ki v njih živijo prispevajo k zagotavljanju pitne vode.

Pomembna so tudi pri nadzoru poplav, saj zaradi svoje sposobnosti zadrževanja vode lahko zmanjšujejo poplavne nevarnosti in ohranjajo stabilnost vodnih tokov. Ključno vlogo igrajo tudi pri blaženju posledic podnebnih sprememb. So pomembna skladišča ogljika, ki ga absorbirajo in shranjujejo, pri čemer prispevajo k zmanjševanju količine ogljikovega dioksida v ozračju in s tem k prepričevanju učinka tople grede.

 Suho Cerknisko jezero slikano s Slivnice

 Ohranjanje mokrišč je tako ključnega pomena za boj proti podnebnim spremembam in ohranjanju ravnotežja v našem okolju.

Mokrišča in dobro počutje ljudi

Letošnja kampanja opozarja na medsebojno povezanost mokrišč in človeškega življenja. Le malo ljudi se zaveda, kako močno mokrišča vplivajo na naše vsakdanje življenje in dobro počutje. 

Ena od ključnih povezav je v oskrbi s pitno vodo. Mokrišča zadržujejo in zagotavljajo večino naše sladke vode. Mnogi svetovni viri pitne vode izvirajo iz območij, ki varujejo in ohranjajo mokrišča. Z boljšim načrtovanjem urbanih in vodnih virov, ki vključujejo ta območja in njihove koristi, bi zagotavljali boljše zdravje in počutje prebivalcev mest. 

Poleg tega imajo mokrišča pomembno vlogo pri krepitvi odpornosti pred naravnimi nesrečami. Kot naravni rezervoarji vode zmanjšujejo poplavne nevarnosti in ščitijo območja pred uničujočimi vplivi ekstremnih vremenskih pojavov. To je še posebej pomembno v času, ko se pogostost in intenzivnost naravnih nesreč povečujeta zaradi podnebnih sprememb.

Morišče vpliva tudi na ohranjanje mentalnega zdravja ljudi. Študije so pokazale, da je preživljanje v naravi, vključno z mokrišči, povezano z zmanjšanjem stresa, izboljšanjem kognitivnih funkcij in splošnim dobrim počutjem. Sprehodi ob mokriščih, opazovanje ptic ali preprosto mirno okolje mokrišč lahko pozitivno vplivajo na naše duševno zdravje.

Mokrišča so pomembna tudi za rekreacijo in turizem. Nudijo priložnosti za pohodništvo, opazovanje ptic, ribolov in druge dejavnosti, ki ljudem omogočajo, da se povežejo z naravo in uživajo v njenih lepotah. Ohranjanje teh območij je ključnega pomena za ohranitev ter rekreacijskih možnosti za sedanje in prihodnje generacije.

Izzivi ohranjanja mokrišč

 Kljub njihovi ključni vlogi in pomembnosti za našo družbo, se mokrišča soočajo s številnimi izzivi.

Eden največjih izzivov je izguba habitatov zaradi človeških dejavnosti, kot so urbanizacija, intenzivno kmetijstvo, izsuševanje in industrijski razvoj. To vodi do uničenja mokrišč, izgube biotske raznovrstnosti in poslabšanja ekosistemskih storitev, ki jih nudijo.

Mokrišča so pogosto podvržena onesnaževanju, prekomernemu vnosu anorganskih snovi, kot so kemične snovi (biocidi, anorganska gnojila, strupene snovi iz industrije, plastika ipd.) Onesnaženje vode lahko negativno vpliva na zdravje rastlin in živali v mokriščih ter na končno kakovost vode, ki jo zagotavljajo.

Negativne posledice pa ima tudi t.i. obremenjevanje, kjer gre za prekomeren vnos organskih snovi (npr. neprečiščene komunalne odplake), kar tudi spreminja mokriščni ekosistem in s tem njegovo funkcijo.

Mokrišča se soočajo tudi z izzivi, ki jih prinaša spreminjanje podnebja. Povečanje ekstremnih vremenskih pojavov, kot so suše in poplave, lahko ogrozi stabilnost mokrišč in povzroči izgubo njihovih funkcij.

 Kaj lahko storimo za njihovo ohranjanje?

Ohranjanje mokrišč zahteva skupna prizadevanja posameznikov, skupnosti, vlad in mednarodnih organizacij. Obstaja več načinov kako lahko prispevamo k ohranjanju tega dragocenega ekosistema:

  1. Ozaveščanje: Ozaveščanje ljudi o pomembnosti mokrišč in njihovem vplivu na naše življenje. S širjenjem informacij lahko spodbudimo podporo za ohranjanje in sprejemanje trajnostnih pristopov.

  2. Trajnostna raba: Pri načrtovanju razvoja območij in rabe zemljišč je treba upoštevati sožitje človeških dejavnosti in ohranjanje mokrišč.

  3. Trajnostna raba vodnih virov: Učinkovito upravljanje vodnih virov vključuje skrbno načrtovanje rabe vode, ohranjanje naravnih poplavnih ravnic in uporabo ekološko ozaveščenih kmetijskih praks.

  4. Čiščenje in recikliranje: Sprejemanje trajnostnih življenjskih stilov, vključno z odgovornim odstranjevanjem odpadkov, prispeva k zmanjšanju onesnaževanja teh območij.

  5. Povezovanje z naravo: Izkoristite priložnost za povezovanje z naravo, obiščite mokrišča, sodelujte v naravovarstvenih dejavnostih in prispevajte k lokalnim skupnostim, ki se zavzemajo za ohranjanje mokrišč.

  6. Obnova degradiranih območij: S premišljeno načrtovanim popravljanjem nekdanjih posegov, s katerimi so spremenili funkcije teh ekosistemov (zasipavanje močvirij, kopanje osuševalnih jarkov, kanaliziranje in betoniranje strug vodotokov ipd.), lahko bistveno okrepimo vlogo mokrišč.

Vsak korak, ki ga naredimo zdaj, bo pomemben za prihodnost naše Zemlje. Zato si prizadevajmo za ohranjanje mokrišč, za nas in za prihodnje generacije.

Svetovni dan mokrišč nam ponuja priložnost, da stopimo skupaj, izrazimo zavezanost k ohranjanju teh edinstvenih okolij in poskrbimo, da mokrišča ostanejo neprecenljiv del naše naravne dediščine.

Več o svetovnem dnevu mokrišč: World wetlands day