Rezultati iskanja

Domov / Novice

Na Cerkniškem jezeru največ čmrljev

Cerkniško jezero je eno od petih območij, kjer se je pred natanko enim letom začel pilotni monitoring divjih čebel v Sloveniji. Prvi rezultati kažejo, da območje izstopa po velikem deležu čmrljev. Ti so lani predstavljali skoraj polovico vseh zabeleženih divjih čebel. To je kar dva- do štirikrat toliko kot na ostalih preučevanih območjih. Ena od možnih razlag za visok delež čmrljev ob Cerkniškem jezeru so dobre prehranske razmere preko celotne sezone. Čmrlji namreč živijo v družinah, ki za uspešen razvoj potrebujejo hrano od pomladi do jeseni, torej dlje kot večina drugih divjih čebel.

Vrtni čmrlj. Foto Danilo Bevk.

Monitoring divjih čebel poteka v okviru raziskovalnega projekta, ki ga vodi Nacionalni inštitut za biologijo in bo prispeval nepogrešljivo znanje o stanju populacij divjih opraševalcev. Izvajajo ga s pomočjo različnih pasti, ki opraševalce privabljajo z barvo. Tekočina v pasti ni strupena. Pasti so nameščene na zemljiščih v lasti Občine Cerknica in ne bodo vplivale na stanje populacij opraševalcev, bodo pa omogočale zbiranje dragocenih podatkov tako o vrstni pestrosti kot gibanju populacij opraševalcev (predvsem divjih čebel in muh). Naš park je bil izbran kot primer zavarovanega območja, drugje pa poteka monitoring tudi na območjih z intenzivnim kmetijstvom in v Ljubljani. Cilj raziskave je namreč tudi primerjati pestrost opraševalcev glede na rabo prostora.

Pasti za opraševalce. Foto Danilo Bevk

Raziskava poteka s pomočjo pasti, ki na podlagi tujih in lastnih raziskav edine omogočajo zbiranje objektivnih in zanesljivih podatkov za sprejemljiv vložek dela. Foto Danilo Bevk