Rezultati iskanja

Domov / Novice

Nagrajenci razpisa za naravi prijazno poslovanje - ponosni, da lahko posel prepletajo z naravo

Eko turizem s socialno noto, dedkova kmetija z mlinsko predelavo žit v kaše in šest članov družine v sonaravnem kmetovanju. To je zmagovalna kombinacija letošnjega izbora NAGRAD ZA NARAVI PRIJAZNO POSLOVANJE. Nagrajenci so:

1. MESTO: ZAVOD SYMBIOSSIS (JANA KUS VEENVLIET IN PAUL VEENVLIET)

2. MESTO : KMETIJA ANDREJČIČ/EKOLOŠKA KMETIJA ILERŠIČ

Nagrajenci prejmejo praktične nagrade v vrednosti 5000 evrov, ki jih je Notranjskemu parku zagotovil projekt Interreg Eco Karst. Prejeli bodo s temi sredstvi izvedljivo pomoč pri realizaciji ali nadgradnji okolju prijaznega delovanja, bodisi v obliki storitve (npr. tisk brošure in drugega promocijskega materiala) ali v obliki izobraževanja in študijskih izletov s področja njegove dejavnosti. Zmagovalcu gre storitev v protivrednosti 3000 evrov, kmetijama, ki si delita drugo mesto, pa vsaki po 1000 evrov vredna pomoč.

Odziv na razpis, ki je bil omejen na poslovneže na območju Notranjskega regijskega parka (občina Cerknica), je bil dober. Prejeli smo 12 vlog. Med njimi je bilo nekaj zelo izenačenih in komisija je imela izjemno težko nalogo. Komisijo so sestavljali: Jasna Zalar (Občina Cerknica), Maja Mahne in Silva Šivec (gospodarstvo), Špela Habič (gozdarstvo), Miha Jernejčič (turizem), Irena Likar (naravovarstvo) in Jošt Stergaršek (Notranjski regijski park) ni imela lahkega dela. Za nas je bil to prvi tak natečaj, skorajda zagotovo pa ga bomo ponovili.

S to nagrado smo želeli pohvaliti in izpostaviti dejavnosti oziroma domačine, ki so svoje življenje posvetili delu, s katerim omogočajo življenje sebi in drugim in hkrati aktivno skrbijo za ohranjanje narave in tudi kulturne dediščine.

Z Interregovim projektom Eco Karst smo želeli začeti s popularizacijo tradicionalnih naravi prijaznih praks  na področju KMETIJSTVA in z oblikovanjem novih praks na področju TURIZMA in GOZDARSTVA. Eden od ciljev projekta Eco Karst je oblikovanje strategije trajnostnega razvoja 7 zavarovanih območij na kraških tleh od Avstrije do Srbije. Glavno vodilo pri oblikovanju te strategije je blaginja prebivalcev zavarovanih območij in hkratno ohranjanje čudovite narave teh delov Zemlje. Prepričani smo, da je ohranjena narava enkratna priložnost oz. prednost teh območij za razvoj. Ena od projektnih aktivnosti je tudi t.i. Pro-Biodiversity Business ali PBB Award oz. Nagrada za naravi prijazno dejavnost.

VEČ O NAGRAJENCIH: 

ZAVOD SYMBIOSIS

Zasebni zavod, ki sta ga ustanovila zakonca Jana Kus Veenvliet in Paul Veenvliet (na sliki zgoraj) od leta 2003 deluje na področju raziskovanja in varstva narave ter ozaveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave. Izdali so že več kot 25 izvrstno ilustriranih publikacij in uspešno izvedli številne projekte s področja varstva narave, upravljanja zavarovanih območij in tujerodnih vrst. Kot pravi Jana Kus Veenvliet z zavoda, so se zadnja leta veliko ukvarjali z ozaveščanjem javnosti o tujerodnih invazivnih vrstah v okolju. Ker omejevanje škode že razširjenih vrst pomeni stalne stroške, se ukvarjajo s preprečevanjem prihoda ali pa širjenja neke vrste. Reševanju te problematike so posvetili projekt LIFE ARTEMIS. Vzpostavljajo učinkovit sistem zgodnjega obveščanja za tujerodne vrste v naših gozdovih. Od leta 2018 imajo tudi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave. Leta 2016 so poslovanje razširili na področje turizma, in se, skladno z osnovnim poslanstvom organizacije, usmerili v razvoj ekoturističnih produktov. Imajo licenco za turistično agencijo in tržijo različne programe naravoslovnih potovanj in izletov. Živalstvo in rastlinstvo Slovenije - ene najbolj pestrih dežel Evrope - njihovi gostje spoznavajo v majhnih skupinah, v vse spremljajoče storitve pa vključujejo lokalne ponudnike, ki delujejo trajnostno in naravi prijazno. Trajnostno naravnanost njihovih produktov je prepoznala tudi Slovenska turistična organizacija, ki štiridnevnemu potovanju Kratke naravoslovne počitnice v Sloveniji podelila znak Slovenia Unique Experience. Pridobili so tudi status socialnega podjetja, saj njihova ekoturistična dejavnost podpira in omogoča poslovne priložnosti širši lokalni skupnosti ter vključuje lokalne ponudnike. Na ta način lahko tudi turizem podpira varovanje narave, saj tako krepijo zavedanje lokalnih prebivalcev, da je naša narava nekaj edinstvenega in je lahko, če jo ohranjamo, tudi vir prihodkov.

KMETIJA ANDREJČIČ

Družinska kmetija, ki jo je trenutni gospodar, Ervin Andrejčič leta 2014 podedoval po dedku, ki ga je dela na kmetiji tudi naučil. Mladi gospodar je takrat kmetijo certificiral kot ekološko in se usmeril v pridelavo žit in živinorejo. Tri leta kasneje je začel s predelavo žit v kaše, zdrobe in moko, kar je zahtevalo nakup mlina in luščilca. To investicijo so opazili tudi okoliški kmetje in se ponovno začeli odločati za setev žit. Na ta način skupaj ohranjajo tradicionalno rabo tal na Cerkniškem polju in s tem njegovo značilno kulturno krajino, ki je tako prepoznavna prav zaradi delovanja človeka v preteklosti. S svojo 'mlinarsko' dejavnostjo Kmetija Andrejčič podpira lokalne kmete, ki so vključeni v ekološko pridelavo. Pri vzreji živine kmetija sledi naravnim ciklom. Tako npr. za človeka neuporabne ‘ostanki’, ki nastajajo pri luščenju in mletju žit, postanejo hrana za govedo. Na kmetiji redijo mesno pasmo v prosti reji, pri kateri živali pol leta preživijo na pašniku. Kmetija za zdaj predstavlja popoldansko delo in dodaten vir zaslužka, ki ga gospodar vlaga v razvoj dejavnosti. Verjamemo, da bo trdo delo na ekološki kmetiji poplačano, mladi gospodar s svojo kmetijo pa zgled, ki mu bodo sledili še drugi mladi z območja Notranjskega parka.

EKOLOŠKA KMETIJA ILERŠIČ


Družinska ekološka kmetija, po ekoloških standardih kmetuje neprekinjeno že od leta 1998 in sodijo med prvih dvajset registriranih ekoloških kmetij v Sloveniji. Sonaravno kmetovanje je temeljno vodilo njihovega poslovanja, s prihodki iz dejavnosti na kmetiji pa živi šestčlanska družina. Poleg zvestobe tradiciji tega območja se že od začetka delovanja trudijo tudi z vpeljevanjem novih, tako tržno kot prehransko zanimivih produktov. S pridelavo zdrave, polnovredne, s hranili bogate in neoporečne hrana dvigujejo kakovost življenja ljudi, hkrati pa s sledenjem standardom ekološkega kmetovanja tudi ohranjajo naravo. Predanost naravi prijaznemu, trajnostnemu kmetovanju kažejo s poznavanjem naravnih ciklov in principov, zato skrbijo tudi za povprečno dvanajst čebeljih družin na leto. Z uvajanjem medonosnih rastlin kot je ajda ohranjajo svoje čebelje družine zdrave in skrbijo, da so tudi okoliški sadovnjaki oprašeni. Poleg trajnostne naravnanosti in stremenju k pozitivnim vplivom kmetovanja na okolje, s svojim delom prispevajo tudi k večji samooskrbi slovenskega kmetijstva.Za svoje izdelke uporabljajo izključno surovine, pridelane na njihovi kmetiji, v prihodnje pa želijo sodelovati tudi z drugimi ekološkimi kmetijami v občini Cerknica, torej na območju Notranjskega parka. Še ena odlika, ki Ekološko kmetijo Ileršič postavlja korak pred druge je zavest in spoznanje, da so kmetje lahko varuhi ali uničevalci svojega bivanjskega prostora, zaradi česar se tudi odločajo za naporno, a naravi prijazne načine kmetovanja. Prepričani smo, da je družinska kmetija Ileršič dober zgled in tudi sami upajo, da bodo s svojo filozofijo, delom in predanostjo prepričali še koga, da se odloči kmetovati po ekoloških standardih trajnostnega kmetijstva.