Rezultati iskanja

Domov / Novice

Ni vode, ni pupkov

V vodni kotanji v Pocinovem lazu že ves april ni vode. V tem času si veliki pupki običajno tudi na Notranjskem že najdejo za razmnoževanje primerno vodno telo. Znano je, da se te male dvoživke vsako leto vračajo tja, kjer so se izlegle. Si bodo letos poiskale kakšno drugo vodo? Na ožjem območju Cerkniškega polja v času trenutne suše skorajda nikjer ni stoječih voda brez rib. In za pupke pridejo v poštev prav vode brez rib, saj so ribe smrtni sovražniki teh bitij, ki jih nekateri ljubkovalno imenujejo zmajčki. Zaradi grebena, ki se samcem na hrbtu pojavi v paritvenem obdobju. Za samca v tem času je značilna tudi srebrno bela proga na strani repa, ki igra pomembno vlogo med dvorjenjem. Parjenje velikih pupkov se odvija ponoči, samec pa paket semenčic odloži šele po tem, ko se samica dotakne njegovega repa. Tega pa vidi ravno zaradi svetle proge na njem.

Pocinov Laz s svojo tipično kotanjo danes

Veliki pupek s svojim oranžnim trebuščkom

Kadar je dovolj vode, najdemo velike pupke le še v Godeševem lazu, a tudi ta je zdaj, v aprilu suh. V skrajni sili bi morda v ponikalnici Stržen našli kakšen zatok, zalivček, kjer voda bolj ali manj miruje in jo spomladansko sonce lahko dovolj segreje. Morda bi tam rasle tudi nežne vodne rastline, v katerih liste samica velikega pupka zavije svoja jajčeca. A težko bi se v Strženu izognili ribam, ki se hranijo tudi z njihovimi jajčeci in ličinkami, zaradi česar bi bilo njihovo razmnoževanje neuspešno. Drugih možnosti pa skoraj ni več. Tudi, če se bosta Pocinov in Godešev laz v maju napolnila z vodo, je vprašanje, če morda letos za razmnoževanje velikih pupkov ne bo že prepozno.

Pocinov laz v letošnjem sušnem aprilu

Lani ob tem času je bila kotanja v Pocinovem lazu polna vode, v njem je mrgolelo pupkov in izvajali smo njihov monitoring - šteli smo jih, merili, jim določali spol. In se veselili dejstva, da jih je že več kot 50. Danes pa je slika povsem drugačna.

Vrtača v Pocinovem lazu aprila 2019

Velikih pupkov smo v vrtači Pocinovega laza našteli več kot 50

Lanski monitoring velikega pupka v Pocinovem lazu

Veliki pupek

Terenska opazovanja in analize vodostaja kažejo, da je kraška talna voda pod vrtačo v Pocinovem lazu neposredno povezana s kraškim poljem v bližini. Voda v vrtači presahne, ko vodostaj jezera na merilni postaji Dolenje Jezero pade pod 220 cm, v višjih vodostajih se voda v vrtači razlije na nekaj 10 m2 površine. Nekaj metrov globoka kraška vrtača z vodno kotanjo na jasi sredi gozda je zaradi svoje izjemne hidrologije in geomorfologije prepoznana kot naravna vrednota lokalnega pomena. Obenem pa je, kot ste že lahko uganili, pomembna tudi kot življenjski prostor ogrožene vrste dvoživke – velikega pupka, ki od pomladi do poletja preživi v vodi, kjer se razmnožuje, ostali del leta pa na kopnem, kjer tudi prezimuje. Skrit pod trhlim lesom, kamni, mahom ali listjem.

Suša v Pocinovem lazu, april 2020

V okviru projekta KRAS.RE.VITA, ki ga sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija, je Notranjski park Pocinov laz, ki je bil že povsem zaraščen, obnovili. S tem smo velikemu pupku ob normalnih vodnih razmerah zagotovili boljše življenjske pogoje in poudarili vrtačo tudi kot naravno vrednoto. Upamo, da se bodo pupki ob obilnejših padavinah tudi letos vrnili v svoj Pocinov laz, kamor se redno vračajo in kjer je njihova populacija do letošnje suše naraščala, odkar smo jim njihovo okolje očistili in ga park redno vzdržuje.

Zmajček