Rezultati iskanja

Domov / Novice

OBNOVA HABITATNIH TIPOV NA PRESIHAJOČEM JEZERU

Kot zdaj že veste, je ena od aktivnosti nedavno začetega projekta LIFE Semena tudi obnova življenjskih prostorov. Po obisku območja renaturacijskih del na Belem bregu, je del projektne ekipe tokrat obiskal še območje Ključev, kjer smo Stržen vrnili v nekdanje okljuke in tako povečali življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste ter omogočili, da se voda v jezeru v sušnem obdobju zadržuje dlje časa.

Območje Ključev, kjer smo Stržen vrnili v nekdanje okljuke in tako povečali življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste ter omogočili, da se voda v jezeru v sušnem obdobju zadržuje dlje časa.

V Ključih se je na delih, kjer se je gradbena mehanizacija dalj časa zadrževala in na delih, kamor je bil del izkopanega materiala razporejen, rastje šele začelo spet obnavljati. Na podlagi na terenu izrisanih kart, popisov naravnega rastja v okolici in izkušenj z gospodarjenjem z zemljišči tako pripravljamo načrt pospešitve obnove rastlinskega pokrova.

Obenem bomo (v okviru celotnega projekta) poskrbeli, da bodo tipične vrste našega presihajočega jezera, ki so že v izginjanju (zaradi negospodarjenja z zemljišči v preteklosti, preden jih je kupil park) lahko gledali tudi še naši zanamci.

Območje terenskega ogleda, kjer bomo s sajenjem avtohtonih vrst trav in drugega rastlinja poskrbeli za hitrejšo obnovo brega ob povrnjeni strugi Stržena v Ključih. Foto: Jošt Stergaršek

Del ekipe projekta LIFE Semena na delu, kjer se je gradbena mehanizacija zadrževala dalj časa. Ker so gola tla priložnost za različne rastline, da se uveljavijo, med drugimi tudi invazivne tujerodne vrste, bomo ta območja spremljali tudi zato, da bi opazili poganjanje neljubih rastlinskih prišlekov. Ti imajo v osrednjem delu območja presihajočega Cerkniškega dela zaradi dolgotrajne ojezeritve sicer slabe možnosti, a bolje je biti previden. Foto: Jošt Stergaršek

Naravno rastje ob nekdanjih okljukih Stržena, po katerih voda po več desetletjih spet teče, je v toplem delu leta dom divjim prebivalcem najbolj čarobnega jezera na svetu, pozimi pa zatočišče tistih najbolj trdoživih, ki tu ostanejo vse leto ali pa sem pridejo le prezimiti. Da bi bilo celotno območje renaturacije čim prej v čim boljšem stanju, bomo naravi pri obnovi pomagali na različne načine, npr. s sejanjem semen, raztrosom zelenega mulča in sajenjem sadik. Foto: Jošt Stergaršek