Rezultati iskanja

Domov / Novice

Obnova življenjskih prostorov na presihajočem Cerkniškem jezeru

Med gradbenimi deli za obnovo nekdanjih okljukov Stržena na Belem bregu je bila na delih območja zaradi uporabe težke mehanizacije poškodovana ruša; z veseljem sicer opažamo, da se rastlinje uspešno obnavlja že samo, o čemer smo že pisali, želimo pa naravi pri tem malce pomagati in jo spodbuditi in to bomo lahko storili po zaslugi projekta LIFE Semena.

Nezaseden prostor, se pravi gola tla, so sicer v naravi nova priložnost, saj omogočajo uveljavitev in uspevanje tudi vrstam, ki v gostem prepletu rastlinja nimajo pravih možnosti. Ker proces obnove rastja po naravni poti zahteva več časa, smo se odločili, da naravi pomagamo in gola tla zasejemo z naravnim rastjem, ki uspeva v okolici. Na ta način želimo živalim, ki na območju Belega brega živijo, vrniti ustrezen življenjski prostor.

Del ekipe projekta LIFE Semena (Damjan Intihar, Tomaž Jančar, Rudi Kraševec), v katerem bomo obnavljali življenjske prostore, in koordinator projekta Kras.Re.Vita Dejvid Tratnik, v katerem smo obnovili nekdanje okljuke Stržena na Belem bregu, smo staknili glave s ciljem pripraviti čim ustreznejši in čim bolj učinkovit načrt obnove življenjskih prostorov, ki smo jih ljudje v preteklosti na ta ali oni način poškodovali.

Na podlagi tokratnega terenskega obiska Belega brega in podatkov o rastlinstvu in živalstvu tega območja, ki smo jih zb(i)rali že pred začetkom projekta LIFE Semena, bomo pripravili načrt obnove življenjskih prostorov na tem delu Cerkniškega polja in obnovo v okviru projekta tudi izvedli.

Deli obiskanega območja so nedotaknjeni, zato v okviru novega projekta LIFE Semena ne bodo predmet obnove. Z območij, na katerih že živijo ogrožene ali kako drugače pomembne vrste, je praviloma najbolje gospodariti na način, ki se tam izvaja že sedaj, saj na ta način gospodar vzdržuje ustrezne razmere za življenje teh organizmov.

Le s terenskim delom lahko pridemo do ažurnih podatkov in vtisa, kaj se v naravi dogaja. Kot npr. do podatka, da tudi duplinska kozarka (Tadorna tadorna) – redna, a maloštevilna gostja na preletu in pozimi, lahko predstavlja večerjo kateremu od plenilcev, ki na presihajočem Cerkniškem jezeru živijo.

Predvsem deli ob ponovno izkopanih okljukih Stržena na Belem bregu so zaradi intenzivnega dela gradbenih strojev opazno spremenili podobo. Na teh delih gola tla pokrivajo večinski delež površine, zato bomo ponovno naseljevanje rastlin oz. vzpostavljanje naravnih rastlinskih združb na teh površinah pospešili s sejanjem semenskih mešanic, raztrosom zelenega mulča ali sajenjem sadik domorodnih rastlin, ki jih bomo dobili na zemljiščih v upravljanju NRP, ki ležijo na drugih delih Cerkniškega jezera.

 

Fotografije: Jošt Stergaršek