Rezultati iskanja

Domov / Novice

Odgovori na vaša vprašanja z večera NRP

V okviru večera NRP z naslovom »Notranjski park v naslednjih 5 letih«, ki smo ga pripravili 23. oktobra 2018 v Kulturnem domu Cerknica, smo s strani udeležencev prireditve prejeli nekaj vprašanj in predlogov o delu Notranjskega regijskega parka. V nadaljevanju Vam odgovarjamo.

1. Potrebno bi bilo povedati, zakaj je pomembna obnova Stržena in ne samo, kako se ga obnovi; ljudem namreč ni jasno, kako ekosistemi delujejo, tako da ne jemljite tega kot nekaj očitnega.

V preteklosti je človek s ciljem povečanja obdelovalnih površin kar nekaj strug, ki so prej vijugale po jezerskem dnu, izravnal v kanale. Izvedene regulacije so povzročile negativne spremembe v naravnih procesih, življenjske razmere vrst, vezanih na vodne in obvodne življenjske prostore, pa so se poslabšale. Nekatere vrste so z območja celo izginile. Daljša struga Stržena pomeni več prostora za rast rastlin, več rastlin pa pomeni več hrane za živali in več skrivališč, kjer se lahko zadržujejo.

2. Predlagam podelitev pooblastil za tako imenovano redarstvo na Cerkniškem jezeru.

Zaradi stroge zakonodaje na tem področju to še ne bo mogoče, pozivamo pa vse, ki opazite ali ste priča aktivnostim, ki ne spadajo v naravno okolje, da nam to sporočite. Veseli bomo vašega prispevka pri ohranjanju našega parka.

3. Poskrbeti je potrebno, da bo postavljena infrastruktura samooskrbna in ne vzdrževana iz javnih sredstev.

Za čas trajanja projektov se bodo morebitna potrebna vzdrževalna dela na infrastrukturi financirala iz sredstev projektov, v prihodnosti pa se načrtuje financiranje iz sredstev, ki se bodo zbrala z vstopninami v interpretacijski center na Dolenjem Jezeru in dovolilnicami za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest.

4. Kako boste analizirali čistočo vode v potokih?

Notranjski park bo v okviru projekta Life Stržen analiziral kakovost vode v Strženu, in sicer z biološko metodo ocene kakovosti vodnih teles na podlagi prisotnosti združb vodnih živali. Praviloma velja sorazmerna povezava – več kot je na vzorčnem mestu vodnih živali, boljša kakovost vode je.

5. Kako spremljate, kaj turisti in domačini želijo? Kako spremljate obisk in povpraševanje? Ali menite, da opozorilna obvestila in table pripomorejo k varstvu narave?

Želje obiskovalcev spremljamo preko knjige pohval in pritožb, preko odzivov in ocen na družabnih omrežjih, s pomočjo anketnih vprašalnikov udeležencem aktivnosti, ki jih organiziramo, prav tako pa beležimo svoja opažanja o potrebah gostov, s katerimi pridemo v stik. Obiskovalce TICa beležimo za vsak dan posebej, in sicer se vodi statistika glede na državo, iz katere gost prihaja, spremljamo pa tudi število povpraševanj, ki jih prejmemo preko različnih kanalov.

Table in obvestila lahko pripomorejo k ohranjanju narave, če se jih prebere in upošteva. Namen ozaveščanja obiskovalcev na ta način je širjenje obzorij in znanj ter višanje nivoja kulture in bontona.

6. Ali imate v načrtih za prihodnost tudi kakšne aktivnosti v drugih predelih občine Cerknica in ne le na območju Cerkniškega jezera?

Ves čas mislimo na to. Cerkniško jezero je sicer srce NRP, vendar so ostali deli z vidika ohranjanja naravne in kulturne dediščine območja prav tako pomembni. Vse pa je odvisno od pridobljenih finančnih sredstev. Do zaključka obeh projektov v teku, LIFE Stržen in Kras.Re.Vita, bomo ostali osredotočeni na aktivnosti na Cerkniškem jezeru.