Rezultati iskanja

Domov / Novice

Ohranjanje populacije kosca na Cerkniškem jezeru

Terenski delavci Notranjskega parka te dni čistijo zaraščena območja na široki površini Cerkniškega jezera. Najbolj trdovratno zarast morajo odstranjevati tudi ročno.

Odstranjevanje grmovja in zarasti v Lazah pri Gorenjem Jezeru

Notranjski park je s pomočjo projekta Kras.Re.Vita odkupil 65 ha parcel, ki so pomemben življenjski prostor za kosca, to posebno in dragoceno ptico, ki gnezdi v travi. Od vseh teh parcel je 6 ha zelo zaraščenih in naši fantje so se že lotili odstranjevanja grmovja in druge zarasti, ki koscu onemogoča gnezdenje. Doslej so že očistili velik del območja na Gorenjem Jezeru, kjer te dni nadaljujejo z delom, potem pa bodo nadaljevali v drugih delih jezera.

Pred čiščenjem ...

Po opravljenem delu...

Letošnji popis koscev na Cerkniškem jezeru je bil zopet zelo uspešen. To ptico, so ornitologi z notranjske sekcije DOPPS-a prvič popisovali že pred 25-imi leti. Od takrat jih ornitologi z DOPPS-a skupaj s predstavniki Notranjskega parka popisujejo nepretrgoma vsako leto.

Zaradi letos dobro očiščenih parcel, bo naslednje leto na njih možna redna strojna košnja

Letos smo na Cerkniškem jezeru našteli 103 kosce. Cerkniško jezero je tako tudi letos najboljše območje za kosca v državi. Koščeva populacija na Cerkniškem jezeru je stabilna oziroma celo nekoliko narašča, medtem ko so povsod drugod po Sloveniji zaskrbljeni zaradi upada. Od leta 1999 do danes se je njegova populacija v Sloveniji prepolovila! Do leta 2016 je za najboljše območje za kosca veljalo Ljubljansko barje, a se tam njihovo število zmanjšuje. Dobro stanje populacije koscev na Cerkniškem jezeru je povezano z odsotnostjo vplivov intenzivnega kmetijstva ter dobrim naravovarstvenim delom Notranjskega regijskega parka. Javni zavod iz Cerknice je namreč v zadnjih 3 letih v okviru projekta KRAS.RE.VITA samo na Cerkniškem jezeru odkupil preko 65 ha zemljišč, ki so posebej namenjena tej ptici.

Kosec na Cerkniškem jezeru