Rezultati iskanja

Domov / Novice

Omejitve vožnje in parkiranja ob jezeru

Prepoved vožnje med Dolenjim Jezerom in Otokom ob nedeljah med 8 in 21h (ne velja za prebivalce vasi Otok in lastnike parcel)

Vožnja ob nedeljah je dovoljena samo lastnikom zemljišč za namene upravljanja z zemljišči - ne pa za rekreacijsko, izletniško ali turistično tržno dejavnost. Če pridete s čolni na Cerkniško jezero, jih z vozil razložite pred prometnim znakom, ki prepoveduje nedeljsko vožnjo.

Kmetijskih in gozdarskih vozil ter strojev policija in redarstvo z vidika kršenja prepovedi nedeljske vožnje ne kontrolira. To velja za vse, za lastnike, za zakupnike in za pooblaščene upravljavce zemljišč.

V primeru vožnje z osebnimi avtomobili pa je potrebno vzeti v obzir, da postopek vodi policist na kraju. Pri tem ima vsak udeleženec na kraju možnost dokazati upravičenost vožnje v času prepovedi.

Prepoved vožnje v naravnem okolju

Zakon o ohranjanju narave prepoveduje vožnjo in parkiranje v naravnem okolju. Zato avtomobilov ni dovoljeno ustavljati in parkirati na travnikih in gozdovih izven cest oziroma izven urejenih parkirišč.

Te omejitve ne veljajo, če gre za izvajanje kmetijskih in gozdarskih del ter za upravljanje z divjadjo in ribami.

Notranjski park, 27. 6. 2019