Rezultati iskanja

Domov / Novice

Popis kosca na Cerkniškem jezeru 2021

Popis kosca 2021

Letos mineva že 30 let, odkar na Cerkniškem jezeru izvajamo redni monitoring koscev. S področja ornitologije je to daleč najdlje trajajoča raziskava. Letošnji popisi so za nami, prvi popis smo izvedli 12.6., drugega pa 19.6.. Rezultati so zbrani in obdelani. Končni rezultat za letos je 45 koscev

Karizmatični kosec. Foto Peter Buchner

Rezultat je na prvi pogled slab, saj smo jih doslej le dvakrat našteli manj kot letos. Lani smo našteli kar 103 primerke. Letošnje manjše število je posledica velikega obsega ojezeritve to pomlad. Zaradi obilnih pomladnih padavin je bilo jezero v času našega popisa pono. Kosci v začetku svoje gnezdilne sezone tako preprosto niso imeli prostora. Dolgotrajna ojezeritev tudi začasno poslabša prehranske možnosti za kosca, kar vpliva na to, da travnikov, s katerih se umakne voda, ne naselijo takoj. 

Zemljevid Cerkniškega jezera z rezultati popisa. Avtor: Tomaž Jančar

A v zadnjih letih smo se naučili, da se število koscev na jezeru v času gnezditvene sezone lahko v odvisnosti od pogojev močno spreminja. Trenutno so pogoji odlični in kosce je zdaj slišati marsikje, kjer jih v času obeh popisov nismo zabeležili.

Foto: Tomaž Mihelič

V letošnjem popisu je bilo na Ljubljanskem barju zabeleženih precej več koscev, kot pri nas na jezeru. A kaj, ko je večina travnikov, kjer so na Barju peli, zdaj že pokošenih. Glede uspešnosti gnezditve tako ni dvoma, da Cerkniško jezero ostaja za kosce najboljše območje v državi.

Nekaj zanimivosti iz življenja kosca:

Kosec (Crex crex) je skrivnosten ptič, ki se čez dan nerad pokaže iz goste travinje. Če ga splašimo, ne leti daleč preden se spet potuhne med rastlinje. Med letom pokaže značilno cimetno rjavo zgornjo stran kril in vzdolžno, črno-rjavo progast hrbet. Z bingljajočimi krepkimi nogami zgleda v zraku precej nerodno, zato pa se toliko bolje znajde na tleh. V poletnih nočeh samci, kot bi pozabili na svojo sramežljivost, glasno kličejo izbranke. Značilni "krrrek - krrrek", ki spominja na brušenje kose in mu je dal znanstveno in slovensko ime, je v mirnih nočeh moč slišati do 1 km daleč. Kosec je srednje velik ptič iz družine tukalic. Dolg je od 27 do 30 cm, razpon njegovih kril pa meri od 46 do 53 cm. V mraku išče različne žuželke, stonoge, pajke, deževnike in polže, lovi pa tudi majhne vretenčarje, na primer mlade žabe. Jé tudi mlade poganjke in semena rastlin.

Kosec se ponoči, leteč nizko nad zemljo, seli na velike razdalje. Na prezimovanje se odpravi zgodaj jeseni, vrne pa se spomladi. Gnezdi od maja do avgusta in lahko spelje dve legli. Gnezdo zgradi iz odmrlih stebel in listov na tleh nepokošenih travnikov. Njegov življenjski prostor predstavljajo negnojeni travniki, ki jih redno kosijo, a šele jeseni. Taka travišča najdemo na poplavnih območjih v dolinah, nekaj jih je tudi v visokogorju.

Ker kosec gnezdi na tleh in poleti potrebuje kritje visoke trave, mu največji grožnji predstavljata opuščanje tradicionalnega načina kmetovanja na eni in intenzifikacija kmetijstva na drugi strani. Opuščanje košnje pomeni postopno zaraščanje travnikov z lesnimi vrstami rastlin in na koncu z gozdom, oziroma krčenje koščevega življenjskega prostora. Košnja intenzivno gojenih travnikov ne prizanaša niti mladičem. Smrtnost mladičev zaradi prezgodnje mehanizirane košnje in posledičnega povečanega plenjenja velja za glavno grožnjo tej vrsti v Evropi.