Rezultati iskanja

Domov / Novice

Potrjeni arhitekturni načrti za infrastrukturo na Cerkniškem jezeru

Arhitekturni načrti za usmerjevalno infrastrukturo, ki bo v letu 2019 umeščena na Cerkniško jezero, so potrjeni. Z namenom preusmerjanja obiskovalcev od najobčutljivejših območij jezera, kjer živijo številne ogrožene in redke živalske in rastlinske vrste, bo Notranjski regijski park na obrobju jezera postavil pontone za privez čolnov, ptičje opazovalnice in sistem usmerjevalno-interpretacijskih točk.

Za ureditev plovbe na jezeru so načrtovana tri vstopno-izstopna mesta za čolnarjenje oziroma t. i. pontoni za privez čolnov. Pomoli bodo dovolj veliki za privez do deset plovil, s tehnološkega vidika pa izpolnjujejo zelo zahtevne pogoje narave delovanja Cerkniškega jezera. Navdušenci nad pticami bodo veseli petih ornitoloških opazovalnic, ki so zasnovane kot manjši leseni objekti oz. nadkriti podesti, Cerkniško jezero pa bo bogatejše tudi za novo učno pot. Slednja bo potekala po obstoječih cestah, kolovozih in gozdnih poteh, po njej pa bodo vodile učne točke za interpretacijo narave.

Zasnova celotnega sistema objektov infrastrukture za usmerjanje in interpretacijo narave temelji na sonaravnih oblikah in črpa tako v oblikovnem kot v materialnem smislu iz likovnosti gozdnega ambienta, v katerega so objekti umeščeni. Kot vidni material bo uporabljen les, vsi objekti pa bodo vizualno čim manj posegali v naravno okolje.

Arhitekturne načrte si lahko podrobneje ogledate na povezavah:

Usmerjevalno-interpretacijske točke Life Stržen.pdf

Usmerjevalno-interpretacijske točke Kras.Re.Vita.pdf

Infrastruktura Kras.Re.Vita.pdf

Infrastruktura Life Stržen.pdf