Rezultati iskanja

Domov / Novice

Poziv za javno zbiranje ponudb za posek in spravilo lesa

JZ Notranjski regijski park razpisuje POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA POSEK IN SPRAVILO LESA: cca. 5m³ (mešano)

Izklicna cena je 10,00 €, ogled je možen po predhodnem dogovoru - Dejvid Tratnik 031/819-926.

Ponudbe sprejemamo do 9. 5. 2018:
  • Po pošti- Notranjski park, Tabor 42, 1380 Cerknica
  • V tajništvu Notranjskega parka - Tabor 42, Cerknica - Darja Levinger
  • PONUDBE NAJ BODO V ZAPEČATENIH KUVERTAH S PRIPISOM - PONUDBA ZA POSEK IN SPRAVILO LESA - NE ODPIRAJ!
  • Ponudb, poslanih po e-mail pošti, ne bomo upoštevali

Ponudba mora vsebovati:
  • Osebne podatke dražitelja/ponudnika
  • Ponujeno ceno
  • Kontaktne podatke dražitelja/ponudnika

Odpiranje ponudb bo opravljeno javno, dne 11. 5. 2018, ob 12h v prostorih Notranjskega parka. Kupuje se po načelu videno - kupljeno, izbrani ponudnik mora ponujeno kupnino na osnovi pogodbe poravnati v 7 dneh od prejema sklepa o izbranem ponudniku, z nakazilom na TRR Notranjskega parka, v skladu s pogodbo. Plačilo kupnine je bistven sestavni del tega pravnega posla. Kriterij izbora je najvišja ponujena cena. V kolikor bi se pojavili dve ali več enakovrednih ponudb, bi prodajalec izvedel pogajanja z vsakim ponudnikom, ki je oddal najvišjo ceno, ločeno.