Rezultati iskanja

Domov / Novice

Prodaja kosilnice - javno zbiranje ponudb

Javni zavod Notranjski regijski park razpisuje poziv za javno zbiranje ponudb za nakup kosilnice:

Model: SM5.24 DEUTZ FAHR
ID: 14238-03-03248
Leto: 2009
Teža: 570 kg

Kosilnica je diskasta (6 diskov s po tremi noži), ima 2,45 m delovne površine,

Izklicna cena je 2.500,00 eur

Kosilnica ni bila nikoli rabljena. Ogled je možen po predhodnem dogovoru - G. Alojzij Tomšič, 041 713 226.

Ponudbe sprejemamo do 7. 4. 2018 do 12h:
- Po pošti - Notranjski park, Tabor 42, 1380 Cerknica
- V tajništvu Notranjskega parka - Tabor 42, Cerknica- ga. Darja Levinger
- Ponudbe naj bodo v zapečatenih kuvertah s pripisom: Ponudba za nakup kosilnice - ne odpiraj
- Ponudb, poslanih po e-pošti, ne bomo upoštevali

Ponudba mora vsebovati:
- Osebne podatke dražitelja/ponudnika
- Ponujeno ceno
- Kontaktne podatke dražitelja/ponudnika

Odpiranje ponudb bo opravljeno javno dne 12. 4. 2018 ob 12.00 v prostorih Notranjskega parka.
Kupuje se po načelu videno-kupljeno, izbrani ponudnik mora ponujeno kupnino na osnovi pogodbe poravnati v 7 dneh od prejema sklepa o izbranem ponudniku z nakazilom na TRR Notranjskega parka v skladu s pogodbo.
Plačilo kupnine je bistveni sestavni del tega pravnega posla.
Kriterij izbora je najvišja ponujena cena. V kolikor bi se pojavili dve ali več enakovrednih ponudb, bi prodajalec ločeno izvedel pogajanja z vsakim izmed ponudnikov, ki so oddali najvišjo ceno.


Prejšnji postopek prodaje kosilnice (zaključen 14. marca) smo prisiljeni ponoviti zaradi birokratske napake v postopku. V opisu postopka prodaje je manjkala navedba, da se kupuje po načelu videno-kupljeno, kar ponuja manevrski prostor za spore, zato smo bili prisiljeni postopek zaključiti brez izbranega ponudnika. Prosimo vse zainteresirane, da ponovno podajo svoje ponudbe v skladu s pravili, zapisanimi zgoraj. Ponudbe, ki ste jih že poslali, lahko prevzamete na sedežu Notranjskega parka, v nasprotnem jih bomo oddali na uničenje.