Rezultati iskanja

Domov / Novice

Projekt LIFE

Z veseljem in zavedanjem velikega izziva, ki je pred nami, sporočamo, da smo bili uspešni na letošnjem razpisu programa LIFE.

Dobili smo projekt, s katerim bomo v prihodnjih letih s partnerji zaposlili trinajst oseb, poskrbeli za mnogo dogodkov in prireditev, izobraževanj in usposabljanj za domačine, turistične delavce, turistične vodnike itd.

LIFE je mehanizem, ki podpira in financira okoljske in naravovarstvene projekte ter projekte, ki zmanjšujejo posledice klimatskih sprememb.

Notranjski park je skupaj s štirimi partnerji (Zavod za varstvo narave, DOPPS, Zavod za ribištvo in podjetje Hidrotehnik) pridobil sredstva za izvedbo projekta z imenom LIFE Stržen.

Bistvene aktivnosti:

- Obnova vodotoka Stržen, ki je bil v preteklem stoletju speljan v izravnani kanal. Ljudje so želeli namreč jezero osušiti. Ta zapleten in drzen načrt jezeru vrača nekdanjo podobo ter ustvarja življenjski prostor za rastlinske in živalske vrste, od katerih je odvisno tudi človekovo življenje. Obnova vodotoka pomeni, da bo v sušnih delih leta nekaj vode le ostalo v strugi potoka Stržen. Zato bo posebej pozitiven učinek obnove na življenje ptic in tudi rib, ki jim v vse bolj sušnih poletjih na Cerkniškem jezeru zmanjkuje prostora. Gre za zgodovinsko priložnost, da bo obnovljeni vodotok Stržen Cerkniško jezero povrnil v stanje, kot je bilo, preden so ga ljudje želeli osušiti.

- Velik poudarek v projektu je tudi oblikovanje ustrezne, »zelene« infrastrukture za obiskovanje Cerkniškega jezera. Zgrajene bodo opazovalnice za ptice, vstopna mesta za privezovanje čolnov in usmerjevalne poti v gozdovih ob Cerkniškem jezeru. Na ta način se bo domačinom in izletnikom ponudilo varno in ustrezno obiskovanje Cerkniškega jezera brez povzročanja škode v naravi in na zasebnih zemljiščih.

- Projekt prinaša celo vrsto kulturnih dogodkov in prireditev, izobraževanj in usposabljanj za ljudi - domačine, turistične delavce, turistične vodnike itd.

Skupna vrednost pridobljenih sredstev za vseh pet partnerjev je 4 milijone evrov.

Projekt pričnemo izvajati 1. 9. 2017 in bo trajal vse do 31. 8. 2022, torej kar pet let.

Z lepimi pozdravi.
Ekipa Notranjskega parka