Rezultati iskanja

Domov / Novice

Ptice Cerkniškega jezera

Letos smo in še bomo ob štirih koncih tednov, od konca julija do sredine oktobra, izvajali testno spremljanje ptic na različnih lokacijah po jezeru. Glede na te rezultate pa bo nato oblikovana standardizirana shema stalnega monitoringa ptic na Cerkniškem jezeru, kjer so doslej, v zadnjih desetletjih, opazili več kot 275 različnih vrst ptic.

Selitev ptic in s tem spremljanja stanja populacij vrst tistih na selitvi in tistih gnezdečih lahko preučujemo z obročkanjem. Pri tem spremljamo kondicijo ptic (npr. stanje muskulature, maščobnih zalog, bolezni) številčno, starostno, spolno in vrstno sestavo ptic, ki so obročkane. Za namene spremljanja ptic bomo na Cerkniškem jezeru v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije – Slovenski center za obročkanje ptičev, vzpostavili obročkovalsko postajo Cerknica. Postaja bo delovala s stalno enoto v bližini Dolenjega Jezera ter z mobilno enoto, ki bo delovala v trstiščih na jezeru, glede na vodostaj jezera.

Rumena pastirica v trstišču (Motacilla flava) (Avtor: Rudi Kraševec)

Po prvih delnih rezultatih letošnjega obročkanja, ko je bilo obročkanih že več kot 600 ptic, se v mreže najpogosteje ulovijo bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus), rumena pastirica (Motacilla flava), črnoglavka (Sylvia atricapilla) in trstni strnad (Emberiza shoeniclus). Ter številne druge vrste (do sedaj okoli 40), med drugim tudi pisano obarvana modra taščica (Luscinia svecica), mokož (Rallus aquaticus), vodomec (Alcedo attis).

Prvo ornitološko postajo je na Cerkniškem jezeru Notranjski park sicer postavil že leta 2005, a je po nekaj letih ugasnila.

Modra taščica (Luscinia svecica) - redko videna ptica. Je namreč plaha in nekoliko skrivnostna, saj se večino časa drži v gostem rastju. Pri nas jo lahko opazimo le na preletu, ko se seli na ali z območij prezimovanja. Zimo prebije na jugu Iberskega polotoka, v severni Afriki, na Arabskem polotoku in v nekaterih delih Azije.

Ker so na območju Cerkniškega jezera tudi največja trstišča v Sloveniji, bo obročkanje med drugim predstavljalo tudi pomemben vir informacij za ohranjanje nacionalnih populacij vrst ptic, ki za svoj obstoj nujno potrebujejo vitalne sestoje trstišč.

Ptice v času sezonske selitve v kratkem času premagujejo velike razdalje, ko iz območij prezimovanja letijo na gnezdišča. Da lahko izvedejo takšne podvige, potrebujejo dovolj hrane, ki poganja njihovo posebej prilagojeno mišičje in skelet. In ker ne morejo nabrati zaloge za celotno pot na začetku, se na tej poti pogosto ustavijo na selitvenih počivališčih (ang. »stop-over«), kjer svoje zaloge obnovijo. Ta čas, ki ga tako preživijo na tleh, dejansko predstavlja večji del potovanja kot sam let.

Mreže za obročkanje postavljene v trstišču (Avtor: Dejan Bordjan)

Počivališča so območja, kjer je na voljo dovolj hrane (predvsem žuželk), vode in zavetja pred plenilci ter človeškimi motnjami. To so pogosto obalna in kontinentalna mokrišča (močvirja, jezera, soline). Zato je zelo pomembno, da varujemo te selitvene postojanke za uspešno selitev in za ohranjanje populacij ptic. Eno izmed takšnih izjemno pomembnih počivališč je tudi Cerkniško jezero, kjer se ustavi na tisoče ptic.

Obročkanje vijeglavke (Jynx torquilla) (Avtor: Rudi Kraševec)