Rezultati iskanja

Domov / Novice

Publikaciji Biotska Raznovrstnost – tvoja priložnost in Ekosistemske storitve v zavarovanih območjih

V publikaciji Ekosistemske storitve v zavarovanih območjih, ki smo jo v okviru projekta Eco Karst pripravili pod vodstvom Centra za raziskave ekologije Madžarske akademije znanosti, želimo javnosti približati pomen ohranjene narave in naravnih dobrin za človeško družbo.

Kakor koli obrnemo, smo ljudje popolnoma odvisni od narave in izkoriščanja naravnih virov, zato bi naše vodilo morala biti trajnostna raba naravnih dobrin, s čimer bi ohranjali naravne procese in zagotavljali trajen obstoj človeške civilizacije.

Druga publikacija, Biotska raznovrstnost – tvoja priložnost, pripravljena pod vodstvom nemškega partnerja Global Nature Fund (GNF), predstavlja mednarodne primere dobrih praks naravi prijaznih podjetij in poslovanja v sedmih zavarovanih območjih v Avstriji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Madžarski, Romuniji, Sloveniji in Srbiji. Gre za poslovanje oz. podjetja, ki ustvarjajo dobiček in hkrati prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Zaradi hitrega gospodarskega razvoja in rasti svetovnega prebivalstva poraba naravnih virov nenehno narašča, žal na račun izgube biotske raznovrstnosti in ekosistemov. S spodbujnjem koncepta naravi prijaznih podjetij in poslovanja je GNF stopil na pot preprečevanje takega, za planet uničujočega, razvoja.

V okviru projekta Eco Karst, financiranega s strani Interreg programa za čezmejno sodelovanje v Podonavju, želimo spodbuditi ideje za razvoj in zagon naravi prijaznih podjetij v zavarovanih območjih dinarskega krasa.

Ekosistemske storitve v zavarovanih območjih

Biotska raznovrstnost – tvoja priložnost