Rezultati iskanja

Domov / Novice

Reka sedmerih imen, reka, ki povezuje

Področje ob Ljubljanici je danes izjemno ohranjeno in ima velikanske razvojne potenciale v lesarstvu, kmetijstvu, turizmu prav zaradi svoje ohranjenosti. Na nas vseh je, da te potenciale skušamo sistematično, premišljeno ter vzdržno izrabljati. Zato so se posamezniki in ustanove povezali v iniciativno delovno skupino »Zelena regija modrega gospodarstva«. V petek, 15. septembra 2023, je na Vrhniki potekal prvi javni dogodek iniciative z naslovom: »Ljubljanica, reka sedmerih imen, reka, ki povezuje«.

Udeležili so se ga ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič, poslanec Državnega zbora RS Bojan Čebela, župan občine Cerknica Marko Rupar, predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik S. Černjak, direktor Turizma Bohinj Klemen Langus, ter glavna pobudnika iniciative, direktor Notranjskega parka Matevž Podjed in dr. Benjamin Leskovec, 1890.

Direktor Notranjskega parka Matevž Podjed je poudaril, da območje Notranjskega parka vsekakor sodi v regijo porečja Ljubljanice, po kateri se pretakajo vode, ki izvirajo v Gorskem Kotarju (Prezid), nato pa pot nadaljujejo skozi Babno polje, Loško dolino, Cerkniško polje, kot reka Rak skozi Rakov Škocjan, del vode postane reka Pivka, del pa Unica, ki na plano privre v Planinski jami, pot voda nato nadaljuje vse do Ljubljanskega barja in slovenske prestolnice, kjer jo številni turisti občudujejo s Tromostovja. Gre za vodo, ki je bila ključna za življenja in delo ljudi na tem območju. Ljubljanica, ta čarobna reka, ki nosi sedem imen, nas vabi, naj negujemo njeno zgodovino, naravne čudeže in izjemno kulturno bogastvo. Koliščarji, deblak in drevak, bujni gozdovi, medved, volk in ris, kristalni izviri Cerkniškega jezera, kmetovanje v nepredvidljivih razmerah, in voda, ki prinaša življenje. Vse to in še več je vezano na obstoj Ljubljanice in je del ne le slovenske, temveč tudi globalne naravne in kulturne dediščine.

Podjed: "Ta dediščina je izvor naše inspiracije, ko raziskujemo potenciale za trajnostni razvoj regije ob reki sedmerih imen. Danes, kljub napredku in urbanizaciji, je ta svet še vedno izjemno ohranjen. V njem ležijo ogromen razvojni potenciali v panogah, kot so lesarstvo, kmetijstvo in turizem. Na nas vseh je, da te potenciale izkoristimo na premišljen in trajnosten način."

Dr. Benjamin Leskovec, 1890, je predstavil ključne točke iniciative, ki jih lahko strnemo v devet poudarkov:

  1. pomen lokalnih zasebnikov in kmetov: ti predstavljajo temelj za trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri v porečju Ljubljanice.

  2. Naravni viri za različne sektorje: naravni viri so ključni za delovanje gozdno-lesne verige, kmetijstva in zelenega turizma. Ti sektorji so medsebojno povezani in ustvarjajo trajnostno gospodarstvo.

  3. Neodvisnost in varovanje naravnih virov: gozdno-lesna veriga dodatno generira prihodek iz izvoza in domače proizvode, medtem ko kmetijstvo zagotavlja varno hrano lokalne pridelave in večjo samooskrbo države. Zeleni turizem pa prispeva k zaposlovanju na podeželju in finančnim prilivom v regijo.

  4. Sedem temeljev Zelene regije modrega gospodarstva: ustvarjanje prihodkov na realnem trgu, odgovorno in trajnostno gospodarjenje,  s poudarkom na prodaji znanja in proizvodov, ter solidarnost in transparentnost zasebnih interesov v dobrobit lokalnih skupnosti.

  5. Povabilo k vzpostavitvi zastopnika lokalnih interesov: zastopnik, ki bo ustrezno naslavljal okoljske in prostorske vsebine ter zastopal interese lokalnih kmetov in zasebnikov ter drugih ključnih deležnikov.

  6. Trajnostno upravljanje in soustvarjanje štirih sklopov: naravni viri, kmetijstvo, gozdno-lesna veriga in zeleni butični turizem.

  7. Ustanovitev NVO v javnem interesu: pridobiti status nevladne organizacije v javnem interesu, ki bo zastopala interese najpomembnejših deležnikov v štirih ključnih sklopih v porečju Ljubljanice.

  8. Strategija razvoja turizma: s ciljem pozicionirati blagovno znamko zelene regije modrega gospodarstva na osnovi zgornjih štirih ključnih sklopov.

  9. Združevanje za ohranjanje dedščine: združevanje za ohranjanje skupne dediščine, krepitev kmetijstva in gozdno-lesne verige ter ustvarjanje visoke dodane vrednosti za celotno porečje Ljubljanice, ki obsega 1890 km².

Te ključne točke poudarjajo pomembnost trajnostnega razvoja in sodelovanja med lokalnimi akterji v porečju Ljubljanice ter cilj ustanovitve nevladne organizacije za učinkovito zastopanje teh interesov, je poudaril eden od očetov ideje o skupni regiji, dr. Benjamin Leskovec, 1890.

Župan občine Cerknica Marko Rupar je poudaril, da je potencialov res veliko, vendar bodo ostali neuresničeni, če jih država ne bo podpirala, ampak onemogočala, kot se to kaže pri problematiki okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT). "Kmetijci in naravovarstveniki bi morali delovati z roko v roki, na način, da bi si pomagali in iskali najboljše rešitve tako za kmete kot za naravo," je prepričan Rupar. 

Udeležence je nagovorila tudi ministrica za kmetijstvo Irena Šinko. »Iniciativa je priložnost, da se združimo in razmislimo o ključnih vidikih našega kmetijstva ter vloge, ki jo igra pri ohranjanju naše naravne dediščine, zagotavljanju hrane ter spodbujanju trajnostnega turizma. Ljubljanica ni le reka, ki teče skozi našo prestolnico Ljubljano, temveč je tudi pomembna za mnoge kmete in kmetije, ki so ob njenih bregovih. Je reka, ki nas opozarja na pomen trajnostnega gospodarjenja z naravo, na skrb za naše vodne vire ter na spoštovanje in ohranjanje biodiverzitete, ki jo ponuja«.

Ministrica je med drugim opozorila tudi na potrebo po prilagoditvi na podnebne spremembe, okoljsko trajnost, digitalizacijo in spremembe v potrošniških navadah ter izpostavila pomen trajnostnih praks, podpiranja lokalnih pridelovalcev ter varovanja naše naravne in kulturne dediščine. Prav vse to namerava povezati ideja, ki je za zdaj le iniciativa, prerasla pa naj bi v nevladno organizacijo v javnem interesu, zelena regoija modrega gospodarstva pa bi postala ena od slovenskih blagovnih znamk.

Da bo podprl iniciativo, ki se mu zdi dobro zastavljena, je na dogodku poudaril tudi predsednik Turistične zveze Slovenije, Dominik S. Černjak. Černjak deluje v slovenskem turizmu že skoraj 3 desetlejta. Turizem vidi kot trajnostno panogo in način sobivanja.

Dogodka so se udeležili tudi nekateri domačini z območja Ljubljanice, ki jih sodelovanje pri iniciativi zanima. Prišli so tudi Cerkničani: turistični vodniki, ponudniki različnih storitev ter predstavniki društev.

Dogodek je potekal v sklopu projekta »Podporno okolje za trajnostni razvoj podeželja v okviru dopolnilnih dejavnosti kmetij« z namenom informiranja ciljnih skupin o vzpostavitvi razvojnega okvira Zelene regije modrega gospodarstva v porečju Ljubljanice ter iskanja razvojnih potencialov v povezavi z naravno in kulturno dediščina prostora, dopolnilnimi dejavnostmi (gozdno-lesna veriga, nastanitve, kulinarika, doživetja), kmetijstvom in bogastvom naravnih virov. Na dogodku so željo, da bi sodelovali z nami, izkazali tudi predstavniki Krajinskega parka Pivška presihajoče jezera.

Organizatorji dogodka so: 2DOM d.o.o., socialno podjetje, 1890, Notranjski regijski park, Javni zavod Snežnik Loška dolina.