Rezultati iskanja

Domov / Novice

Sporočilo za javnost glede sečnje v Rakovem Škocjanu

Na Notranjski park se je v preteklih dneh obrnilo več zaskrbljenih občanov, ki so v Rakovem Škocjanu opazili sečnjo drevja. Mnogi se s sečnjo ne strinjajo in jo povezujejo z našim parkom. Javnosti sporočamo, da Notranjski park s sečnjo ni povezan. Prav tako v postopkih načrtovanja in dovoljevanja sečnje park nima nobene formalne vloge. Lastnik gozdov v Rakovem Škocjanu je Republika Slovenija, v njenem imenu pa  z gozdovi upravlja državno podjetje SiDG, ki tudi izvaja oz. naroča in plačuje sečnjo.

Stanje smo te dni preverili pri pristojnih inštitucijah in pridobili naslednje informacije: zadnji mesec se v Rakovem Škocjanu izvaja sanitarna sečnja dreves, ki se sušijo. Predvsem gre za vrsto veliki jesen, ki ga povsod po državi ogroža invazivna tujerodna gliva. Sečnja je načrtovana predvsem ob poteh, kjer bi sušeča se drevesa lahko ogrožala obiskovalce. Sečnja je bila načrtovana z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom. Odločitev, katera drevesa bodo odstranjena je bila sprejeta na skupnem terenskem ogledu predstavnikov Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave.