Rezultati iskanja

Domov / Novice

Srečanje s turističnimi deležniki

Notranjski regijski park je v torek, 10. 12. 2019, ob 19. uri organiziral srečanje turističnih deležnikov v prostorih Večgeneracijskega družinskega centra na Čabranski ulici v Cerknici.

Udeležba ponudnikov je bila izjemna, saj se je dogodka skupno udeležilo preko 40 prenočitvenih ponudnikov, gostinskih ponudnikov, turističnih vodnikov ter turističnih in drugih društev, ki že aktivno delujejo na področju turizma na območju Notranjskega regijskega parka.

Na srečanju se je predstavila enota za turizem, ki deluje v okviru Notranjskega regijskega parka. Park je s pomočjo Občine Cerknica okrepil enoto, ki po novem šteje tri predstavnike: Urška Ogrinc kot vodja enote, Miha Jernejčič, ki ostaja v vlogi vodje TIC-a, ter Ladi Klančar, ki se je ekipi pridružila kot izkušen koordinator projektov na področju turizma.

Vsebinsko se je srečanje osredotočilo na tri sklope:  pregled sezone 2019, vlogo parka v razvoju trajnostnega turizma in nenazadnje na prioritete in program dela za leto 2020.

Ključni statistični podatki so pokazali da v obdobju do meseca oktobra 2019 beležimo cca. 10% manj prenočitev kot leta 2018. V občini Cerknica skrbimo za visok delež tujih obiskovalcev, med katerimi prevladujejo Italijani, Nemci, Francozi, Nizozemci ter Belgijci. Ključni fokus dela za leto 2020 pa bo predvsem dvig kompetenc ponudnikov in razvoj novih oz. nadgradnja obstoječih turističnih produktov v večdnevne izkušnje na območju parka. Ključni cilj je dvig potrošnje gosta tudi na turistične storitve, ne samo na prenočitvene kapacitete.

Največji projekt leta 2020, ki bo zahteval intenzivno sodelovanje vseh deležnikov, pa bo priprava Strategije razvoja trajnostnega turizma na območju Notranjskega regijskega parka 2020–2025, skozi katero se bo moralo doseči konsenz o nadaljnjem razvoju turizma na tem območju.