Rezultati iskanja

Domov / Novice

Tečaj za lokalne turistične vodnike Zeleni kras 2019

RRA Zeleni kras organizira tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni kras.

Tečaj je pogoj za pridobitev ali obnovitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljujejo občine Primorsko-notranjske regije. Tečaj se začne 5. februarja 2019 in se zaključi 30. 3. 2019 (izpitna tura).

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 28. 1. 2019 na naslov info@zelenikras.si.  

Na podlagi prejete prijavnice vam bomo izstavili račun za plačilo kotizacije, ki znaša 110,00 EUR + DDV (134,20 EUR). Za potrditev prijave šteje plačana kotizacija. Pretežni del stroškov izobraževanja krije RDO iz sredstev za izvedbo letnega programa dela.

Tečaj za lokalne turistične vodnike vključuje:

izobraževanje po programu v obsegu 50 ur teoretičnega dela (sejna soba Park vojaške zgodovine Pivka)
10 ur praktičnega dela na terenu (vodena avtobusna ekskurzija - praktične vaje vodenja)
samostojno seminarsko delo (pogoj za teoretični del izpita)
izpit za lokalne turistične vodnike (praktični del izpita)
e-gradivo predavanj  

Izpit za vodnike je sestavljen iz seminarske naloge in praktičnega izpita. Pogoja za pristop k praktičnemu delu izpita je 80% prisotnost na predavanjih in izdelava seminarske naloge. Seminarske naloge bo pregledala komisija, ki bo ocenjevala udeležence na praktičnem delu izpita. Po uspešno opravljenem izpitu dobi udeleženec vodniško izkaznico in vpis v register lokalnih turističnih vodnikov.

Prijavnico, vabilo in podrobnejše informacije o vsebini predavanj dobite na spletni strani organizatorja izobraževanja.