Rezultati iskanja

Domov / Novice

Začelo se je! Strženu bomo vrnili prvotno strugo.

Začetek pripravljalnih del

Dolgo in težko smo ga pričakovali, a zdaj je le prišel - čas, ko se bo začela obnova stare struge Stržena, glavnega vodotoka Cerkniškega jezera, na območjih Beli breg in Ključi. Že v ponedeljek, 15. julija bodo delavci podjetji Hidrotehnik in NG nizke gradnje, ki sta bili za to izbrani na javnem razpisu, začeli z urejanjem in utrjevanjem dostopne poti pod vasjo Gorenje Jezero. Ta pot vodi do območja Belega Brega, kjer bo Strženova struga že od 1. avgusta dalje začela dobivati svojo izvirno podobo.

Pogled na Stržen, glavni vodotok Cerkniškega jezera.

Na območju Belega brega bo obnovljene 2,5 km nekdanje struge Stržena, na območju Ključa pa 1,5 km.

KAKŠEN JE POGLAVITNI NAMEN OBNOVE?

Zaradi poskusa zmanjšanja obsega in trajanja vsakoletnih visokih voda, s tem pa tudi povečanja pridelave bolj kakovostne trave za krmo in steljo, je prišlo do načrtov in izvedb prvih večjih vodnih regulacij Cerkniškega jezera, ki segajo na začetek 19. stoletja. Skupna dolžina starih strug Cerkniškega polja se je v preteklosti tako zmanjšala za dva do trikrat. Toliko krajše struge pomenijo toliko manj vode, ki zaradi manjšega trenja tudi prej odtečejo. S tem se posledično skrajša tudi čas vsakoletne ojezeritve. Nihanja vodne gladine Cerkniškega jezera so v zadnjih letih nepredvidljiva in posledično manj ugodna za ribe, za ptice, ki neposredno ob vodi gnezdijo in tudi za druge vodne organizme.

Bobnarica večino časa preživi v zavetju trstičja, s katerim se s svojo rjavo barvo obesedno zlije

Notranjski park bo tako obnovil nekdanji dvojni meander Stržena (Jezerščice) na odsekih Beli breg in Ključi, ki so ju nekoč regulirali - zasuli so oba meandra, strugo pa spremenili v raven kanal, po katerem je voda hitreje odtekala. Z obnovo bomo strugi vrnili njen naravni potek in s tem dosegli, da se bo voda v sušnem obdobju dlje časa zadrževala v strugi. Tako se bo povečala vodna površina, posledično se bo okrepila samočistilna sposobnost vodotoka, izboljšale pa se bodo tudi življenjske razmere za vodne ptice, ribe in dvoživke Cerkniškega jezera.

Pogled na izravnano strugo Stržena v Ključih

KAKO PARK VIDI PRIHODNJO REŠITEV UPRAVLJANJA Z VODOSTAJEM CERKNIŠKEGA JEZERA?

Po zaključku teh del, bomo, skupaj z že zelo uspešno izvedeno obnovo zgornjih delov Goriškega Brežička in Tresenca, v prvotno stanje povrnili že skoraj polovico v preteklosti kanaliziranih vodotokov Cerkniškega jezera.

Notranjski park je v letu 2009 izvedel pilotno obnovo zgornjih delov vodotokov Goriški Brežiček in Tresenec. Ta dva vodotoka smo v naravne okljuke preusmerili na skupni dolžini 1,2 kilometra. Projekt se je izkazal kot izjemno uspešen za ponovno oživitev prejšnje flore in favne.

Nujno bi bilo dokončati še projekt renaturacije preostalih starih strug vodotokov Cerkniškega polja, predvsem Žerovniščice in Lipsenjščice. Tu je ključno dobro sodelovanje med glavnimi deležniki, kot so kmetje, ribiči in naravovarstveniki. Naša želja je, da jezeru vrnemo podobo iz Valvasorjevega časa in nadaljujemo z odpravljanjem zgodovinske krivice, ki je bila jezeru storjena. Mogoče je ta za enkratnega obiskovalca območja nevidna in je ne opazi, a domačini, predvsem starejši, vsi povedo, da jezero ni več takšno kot nekoč.

Animiran prikaz renaturacije Stržena: https://www.youtube.com/watch?v=ArQfS9QJc9U