Rezultati iskanja

Domov / Novice

Začetek monitoringa opraševalcev v Notranjskem regijskem parku

Na območju Notranjskega parka se je pravkar začel zanimiv monitoring. Monitoring opraševalcev.

Takole je v praksi videti monitoring opraševalcev. Foto: Danilo Bevk

Notranjski park je eno od petih območij v Sloveniji, kjer se je letos začel pilotni triletni monitoring opraševalcev. Monitoring poteka v okviru raziskovalnega projekta, ki ga vodi Nacionalni inštitut za biologijo in bo prispeval nepogrešljivo znanje o stanju populacij divjih opraševalcev, predvsem divjih čebel in muh.

Divja čebela- ena od ključnih junakinj monitoringa opraševalcev. Foto NRP

Monitoring poteka s pomočjo različnih pasti, ki opraševalce privabljajo z barvo. Tekočina v pasti ni strupena. Pasti so nameščene na zemljiščih v lasti Občine Cerknica in ne bodo vplivale na stanje populacij opraševalcev, bodo pa omogočale zbiranje dragocenih podatkov tako o vrstni pestrosti kot gibanju populacij opraševalcev. Naš park je bil izbran kot primer zavarovanega območja, drugje pa poteka monitoring tudi na območjih z intenzivnim kmetijstvom in v Ljubljani. Cilj raziskave je namreč tudi primerjati pestrost opraševalcev glede na rabo prostora.

Monitoring opraševalcev v Notranjskem parku. Foto Danilo Bevk

Več informacij o projektu na spletni strani Nacionalnega inštituta za biologijo.

Dodatne informacije: dr. Danilo Bevk (danilo.bevk@nib.si) in Rok Šturm (rok.sturm@nib.si).