Rezultati iskanja

Domov / Novice

Zaključek projekta LAS Notranjska - Notranjski park CGP

S 30. 11. 2022 se zaključuje projekt LAS Notranjska – Notranjski park CGP, kateri glavni namen je bil gradnja lokalne identitete, ki bo zagotovila trdne temelje za trajnostni razvoj turistične ponudbe. V projekt so bili vključeni štirje partnerji - Notranjski park, kot vodilni partner, TUR SERVIS d.o.o., EKOKNAP d.o.o in ZAVOD ORON. 

Operacija je s posodobitvijo CGP-ja in komunikacijske strategije, izobraževalnimi - promocijskimi aktivnostmi ter razvojem programa Okusi Notranjske poskrbela za pozitiven odnos do zavarovanih območij in večje povezovanje med turističnimi deležniki na celotnem območju LAS Notranjska in neposredno prispevala k enemu od glavnih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska, to je »Razvoj dodatnih osnovnih storitev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na celotnem območju LAS Notranjska«. 

 V nadaljevanju bomo na kratko povzeli glavne aktivnosti projekta: 

 1. Posodobitev celostne grafične podobe Notranjski park 
Notranjskemu parku nova celostna podoba nudi več možnosti in oblikovalskih rešitev za vse načine komuniciranja. Posodobitev je tako prinesla nov logotip, nove oznake, barve, tip pisave in stil objav na spletu ter tisku in podobno. 

2. Komunikacijska strategija Notranjski park
Izboljšali smo tudi komunikacijsko strategija, s pomočjo katere bomo bolj natančno opredelili ciljne skupine in določili ključne smernice za komunikacijo vseh aktivnosti, ki so na voljo v našem parku. Nova komunikacijska strategija pa nam je prinesla tudi nov pozicijski slogan – Mistična dežela Cerkniškega jezera. 

 3. Izvedba promocijskega programa Okusi Notranjske
Okusi Notranjske je program, kjer smo skupaj z lokalnimi gostinci, z urbanih območjih Cerknica, Rakek, Nova vas – Fara ter Stari trg – Lož, oblikovali in pripravili okusne menuje, ki so temeljili na lokalno pridelani hrani. Program se je izvedel 20. in 21. Avgusta. Skupno je bilo postreženih skoraj 350 menujev, odzivi pa so bili izredno pozitivni. 
Na APP Notranjska, skupaj z EKOKNAP ustvarili zavihek, kjer lahko obiskovalci neposredno dostopajo do gostinske ponudbe.

  4. Produkcija kratkih filmčkov
Skupaj s partnerjem Zavod Oron smo v poletnih mesecih s pomočjo mladih pripravil dva krajša filmčka o vedenju na zavarovanih območjih narave. K sodelovanju smo povabili učence Osnovne šole heroja Janeza Hribarja, Stari trg pri Ložu. V kratkih filmčkih smo predstavili ravnanje z odpadki in vožnjo v naravi.  


 

Projekt sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.