Rezultati iskanja

Domov / Novice

Zaključujemo projekt Cvetoči travniki

S koncem junija 2024 zaključujemo triletni projekt Vključevanje ekosistemskih storitev v trajnostno kmetijstvo na primeru zagotavljanja vrstne pestrosti cvetočih travnikov ali krajše EIP 16.5 Cvetoči travniki, ki je potekal pod vodstvom Makrobios Panonija so.p. Notranjski regijski park je sodeloval kot partner, ki je skrbel za komunikacijo z javnostjo ter strokovno podporo.

Poljudni izraz "cvetoči travniki" označuje predvsem (pol) suha ekstenzivna travišča, ki so po svoji vrstni pestrosti ena izmed najvrednejših, a hkrati najbolj ogroženih ekosistemov v Evropi. Projekt se je osredotočil na ohranjanje teh edinstvenih življenjskih prostorov, povečanje vrstne pestrosti z vnosom avtohtonih vrst ter promocijo ekosistemskih storitev travnikov.

Praktični del projekta smo izvedli na petih kmetijah po Sloveniji. Testirali smo različne metode vnosa manjkajočih rastlin: nanos senenega drobirja, ročno nabiranje semen, komercialne semenske mešanice in nanos sveže biomase z donorskih površin. Na kmetiji Zaplana 1890 smo vzpostavili tudi in situ semensko banko, ki bo služila za izobraževanje in renaturacijo travnikov.

Motiviranost kmetov je bila ključna, zato smo poudarjali ekosistemske storitve travnikov in ozaveščali o njihovi uporabnosti (kulinarika, izobraževanje, estetika, čebelarstvo, zdravilne rastline). Vsa pridobljena znanja bomo vključili v priročnik dobre prakse, ki bo ob zaključku projekta na voljo tudi širši javnosti.

Za uspeh projekta je bilo ključno sodelovanje kmetov in strokovnjakov. Metode smo testirali v različnih klimatskih in talnih razmerah, kar povečuje uporabnost zaključkov. Za najbolj izvedljivo (tudi iz vidika motiviranosti kmeta za izvedbo) se je v našem primeru izkazal prenos semenskega materiala v obliki zelenega odkosa iz izbrane donorske površine na tarčno površino. Pri ročnem nabiranju semen je kvaliteta in količina materiala lahko bolje regulirana, a je metoda zamudna. Uporaba komercialnih mešanic prinaša tveganje vnosa neželenih vrst. Priporočamo kombinacijo metod in večkratne vnose semenskega materiala preverjenega porekla za najboljše rezultate.

Projekt se izvaja v obdobju 29. 6. 2021 – 29. 6. 2024, v okviru ukrepa M16 Sodelovanje Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, v sklopu 4. JR podukrepa 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva in je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja.