Rezultati iskanja

Domov / Novice

ZELENI KLJUČ – Center za obiskovalce Cerkniško jezero

Kaj je Zeleni ključ?
Zeleni ključ je je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni trajnostni znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

 Cilji programa

Program Zeleni ključ želi povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov poslovanja ter posledično zmanjšati skupno rabo virov, dvigniti zavedanje in spremeniti vzorce obnašanja vseh deležnikov v posameznih turističnih obratih in v turistični industriji nasploh.

 Center za obiskovalce Cerkniško jezero

Centru za obiskovalce Cerkniško jezero se zavedamo izjemnih naravnih in kulturnih vrednosti, ki jih ponuja naš prav poseben košček sveta. Zavzemamo se za trajnostno upravljanje in s tem zmanjševanje ogljičnega odtisa na področju okoljskih, družbenih, kulturnih in gospodarskih dejavnosti, pri čemer želimo spodbujati ozaveščenost in sodelovanje zaposlenih, dobaviteljev, obiskovalcev in lokalne skupnosti.

Negativne posledice na okolje zmanjšujemo z naslednjimi usmerjenimi cilji: 
Varčevanje z energijo in vodo: 
- Zmanjšanje porabe energije in vode s poudarkom na uporabi energijsko učinkovite opreme. 
- Uporaba varčne razsvetljave. 
- Zmanjševanje porabe vode.

Zbiranje odpadkov: 
- Zmanjševanje količine odpadkov s spodbujanjem nakupov blaga brez dodatne embalaže. 

Ozaveščanje zaposlenih: 
- Zagotavljanje izobraževanj in usposabljanj o trajnostnem razvoju za zaposlene.
- Spodbujanje zaposlenih k trajnostnemu načinu mobilnosti (javni prevoz, kolesarjenje, hoja).
- Zmanjševanje porabe papirja in uporaba recikliranega papirja.

Ozaveščanje obiskovalcev: 
- Izvajanje izobraževalnih programov in dogodkov o pomenu varstva okolja in trajnostnega turizma ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine Notranjskega parka.
- Spodbujanje obiskovalcev k trajnostnemu načinu mobilnosti (javni prevoz, kolesarjenje, hoja).

Ohranjanje biotske raznovrstnosti: 
- Sodelovanje pri projektih za ohranjanje habitatov v Notranjskem parku. 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo: 
- Vključevanje lokalne skupnosti v programe o trajnostnem razvoju za širšo lokalno skupnost.
- Prednost pri nakupih izdelkov lokalnih in okoljsko odgovornih dobaviteljev.

S temi cilji se zavezujemo k stalnemu izboljševanju naših okoljskih praks in k soustvarjanju trajnostne prihodnosti Notranjskega parka v sklopu Centra za obiskovalce Cerkniško jezero.

 Zelena shema slovenskega turizma

Center je s pomočjo certifikata Zeleni ključ sedaj uspešno vključen tudi v Zeleno shemo slovenskega turizma. Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN: združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.