Rezultati iskanja
O parku

O parku

foto: Tine Schein

Notranjski regijski park leži znotraj meja občine Cerknica in obsega dobrih 222 km². Leta 2002 ga je ustanovila Občina Cerknica z namenom, da se ohranjajo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote tega območja. Odlikujejo ga visoka stopnja ohranjenosti naravnih življenjskih prostorov, številni naravni spomeniki, izjemna pestrost živih bitij, na drugi strani pa razpoznavna kulturna krajina, ki jo je zaznamoval dolgotrajen kakovosten preplet človeka in narave, ponaša se z veliko ekološko, biotsko in krajinsko vrednostjo.

Poslanstvo Notranjskega parka

Prednostna naloga parka je varovanje naravnih in kulturnih vrednot. Skrbimo za kulturno in naravovarstveno ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev parka. Vzpodbujamo inovativen, trajnosten in premišljen turistični razvoj regije.

Vizija Notranjskega parka

Postati želimo najuspešnejši slovenski naravni park in svetovno prepoznano zavarovano območje, ki je v ponos lokalnim prebivalcem.

Cilji Notranjskega parka

Prednostno varovati habitatne tipe in ogrožene vrste na podlagi rednega monitoringa in hitrega odzivanja na rezultate.

Preprečevati negativne posege ter vplive na okolje in zmanjšati vpliv že izvedenih neprimernih posegov.

S pomočjo vzpostavljene usmerjevalne infrastrukture in vodniške ter nadzorniške službe usmerjati obiskovalce na manj občutljiva območja parka.

Postati pilotno območje za prikaz dobrih praks na področju varstva narave.

Vzpostaviti center znanja, ki bo z izobraževalnimi vsebinami privabil mlade z vsega sveta in hkrati pritegnil najboljše raziskovalce.

Ohranjati motivirajoče delovno okolje za zaposlene in jim omogočati dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Dvigniti ugled in prepoznavnost parka, predvsem v očeh lokalne javnosti.

Permanentno izobraževati in popularizirati varstvo narave.

V sodelovanju s ključnimi deležniki koriščenja ekosistemskih storitev izoblikovati program razvoja regije.

Vzpostaviti skupno blagovno znamko Notranjski park, znotraj tega poenotiti ureditev parkovne infrastrukture ter označevanje izdelkov in storitev z območja parka.

Razširitev območja zavarovane narave in vzpostavitev narodnega parka.

 

Osnovni podatki:

Površina: 222 km2
polno ime: Notranjski regijski park
kratko ime: Notranjski park
Sedež: Tabor 42, 1380 Cerknica
Telefon: 01 709 06 36
031 668 223 (TIC) 
email: info@notranjski-park.si
tic@notranjski-park.si 
matična številka: 1840193000
ID ZA DDV: SI86615181
trr: SI56 0121 3600 0000 112 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
Odloki IN PRAVILNIKI

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park (2002)

Odlok o Notranjskem parku (2002)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi (2013)

Statut javnega zavoda Notranjski regijski park (2016)

Cenik strokovnega pedagoškega vodenja po Notranjskem regijskem parku (2024)

Cenik - Center za obiskovalce Cerkniško jezero (2024)

Kriteriji izbora izdelkov za prodajo v trgovini TIC

Evidenčna naročila 2016

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN management LIFE STRŽEN - Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 4. 8. 2017 do 13:00. Odpiranje ponudb bo potekalo v ponedeljek, 7. 8. 2017, ob 9:00. Ostala določila v dokumentaciji ostajajo nespremenjena.

Priloge k JN management LIFE STRŽEN (Word)

TURIZEM

Strategija razvoja trajnostnega turizma v občini Cerknica 2021-2026 [pdf]

Analiza stanja turizma - občina Cerknica - junij 2021 [pdf]

VRŠILEC DOLŽNOSTI DirektorJA Notranjskega regijskega parka:

Tine Schein

Zaposleni

Tomaž Jančar
Kristina Anzeljc

Jošt Stergaršek
Barbara Bolta Skaberne
Dejvid Tratnik
Ana Gabrejna Fajdiga
Tjaša Sterle
Urška Modic
Maja Košuta
Rudi Kraševec
Primož Žižek
Tina Klemenčič
Alojzij Tomšič
Damjan Intihar

TURIZEM

Urška Ogrinc
Miha Jernejčič
Ladi Klančar
Saša Drobnič

KULTURNI DOM CERKNICA

Eva Turšič
Gregor Janežič

Svet zavoda:

Jasna Zalar - predstavnica ustanovitelja

Dejvid Tratnik - predstavnik delavcev

Andrej Janežič - predstavnik ustanovitelja

Miha Modic - predstavnik ustanovitelja

Helena Vičič - predstavnica uporabnikov

Gregor Kebe - predstavnik uporabnikov

Drago Frlan - nadomestni član predstavnika uporabnikov

Strokovni svet:

mag. Alja Grošelj (ZRSVN)

mag. Domen Rus, (ZVKDS)

prof. dr. Andrej Šmuc (Naravoslovnotehniška fakulteta)

prof. dr. Mateja Germ (Biotehniška fakulteta)

Tomaž Jančar (Notranjski regijski park)

Borut Peric (Park Škocjanske jame)

Leon Kebe

Jasna Zalar (Občina Cerknica)

dr. Matej Blatnik (Inštitut za raziskovanje Krasa)

Andraž Opeka (Zveza lovskih družin Notranjske)

Miha Urh (Ribiška družina Cerknica)

 

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo: DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor; www.datainfo.si,  e-pošta: dpo@datainfo.si,  telefon: +386 (0) 2 620 4 300