Rezultati iskanja
zaposleni

zaposleni

Matevž Podjed,
direktor

matevz.podjed@notranjski-park.si

 

Tine Schein, 
svetovalec direktorja

tine.schein@notranjski-park.si

 

Tomaž Jančar, 
strokovni vodja

tomaz.jancar@notranjski-park.si

 

Darja Levinger, 
administrator

darja.levinger@notranjski-park.si

 

Jošt Stergaršek, 
biolog

jost.stergarsek@notranjski-park.si

 

Barbara Bolta Skaberne, 
vodja projekta Kras.Re.Vita

barbara.skaberne@notranjski-park.si

 

Dejvid Tratnik, 
koordinator projekta Kras.Re.Vita

dejvid.tratnik@notranjski-park.si

Irena Likar, 
manager projekta LIFE Stržen

irena.likar@notranjski-park.si

Ana Gabrejna Fajdiga, 
koordinator projekta LIFE Stržen

ana.gabrejna@notranjski-park.si

 

Maja Košuta, 
strokovni sodelavec


maja.kosuta@notranjski-park.si

 

Eva Kobe, 
strokovna sodelavka za stike z javnostmi

eva.kobe@notranjski-park.si

   
 

Alojzij Tomšič, 
tehnični delavec

Damjan Intihar, 
tehnični delavec

damjan.intihar@notranjski-park.si

 

Izak Hribar Meden, 
tehnični delavec

 

Andrej Turšič, 
tehnični delavec

 

Urška Ogrinc, 
vodja Turistično informacijskega centra

urska.ogrinc@notranjski-park.si

Miha Jernejčič, 
turistični informator, višji naravovarstveni svetovalec

miha.jernejcic@notranjski-park.si

 

Ladi Klančar, 
organizator turističnega vodenja

ladi.klancar@notranjski-park.si

 

Anja Bajda, 
vodja Kulturnega doma

anja.bajda@kd-cerknica.si

 

Eva Turšič, 
strokovna sodelavka

eva.tursic@kd-cerknica.si

 

Jure Mihevc,
tehnični delavec

tehnika@kd-cerknica.si