Rezultati iskanja
Programi za fakultete

Programi za fakultete

Notranjski park organizira strokovne ekskurzije in terenske vaje za študente. Program prepleta obisk Centra za obiskovalce Cerkniško jezero ter raziskovanje kraških pojavov na in ob tematski poti Drvošec, s pomočjo izkustvenih delavnic, raziskovanja življenjskih prostorov in uporabo različnih didaktičnih pripomočkov: daljnogledov, teleskopov, lup, določevalnih ključev, lovilnih mrežic in učnih listov. 

 Skozi različne dejavnosti bodo obravnavali in dosegli različne cilje iz predmetnikov na fakultetah:
-        Značilnosti kraških območij v Sloveniji,
-        pomembnost krasa kot celote,
-        klasifikacija in razprostranjenost karbonatnih kamnin,
-        pomen in način varovanja jam kot pomembnega dela naše naravne in kulturne dediščine,
-        poznavanje vloge organizmov na različnih ravneh,
-        razumevanje pomembnosti ekosistemskih storitev in prepoznavanje sprememb v naravi,
-        upravljanje in udejanjanje trajnostnega razvoja na zavarovanih območjih,
-        celostno gospodarjenje s kmetijskim prostorom in varstvom okolja,
-        značilnosti Nature 2000 in njeno upravljanje,
-        razumevanje različnih segmentov žive narave na različnih organizacijskih nivojih (od molekule, celice preko organizmov do združbe). 

 

OSNOVNE INFORMACIJE:

TRAJANJE: 2 uri
CENA: 6 € / osebo
MALICA: Možnost naročila malice iz divjih rastlin (5 € na osebo)

Število oseb, ki jih prijavljam na vodeni ogled