Rezultati iskanja
Naravoslovni dnevi za 2. triado OŠ

Naravoslovni dnevi za 2. triado OŠ

Notranjski park organizira naravoslovne dneve za skupine osnovnošolcev od 1. do 9. razreda. Skozi različne dejavnosti bodo učenci obravnavali različne spektre učnih načrtov, na koncu pa bojo s pomočjo delovnih listov lahko preverili in obnovili pridobljeno znanje.

Naravoslovni dnevi za učence 2. triade OŠ vključujejo spoznavanje Notranjskega parka ter zajemajo sledeče tematike učnih načrtov:

-        Znanje določitve glavnih smeri neba s soncem, senco in kompasom,

-        spoznavanje naravnih značilnosti domače pokrajine (relief, vode, prst, podnebje, kamnine, tla, rudnine),

-        razvijanje pozitivnega odnos do tradicije; razumevanje pomena ohranjanja tradicije (šege in navade, kulturni spomeniki idr.),

-        spoznavanje lepot in geografske pestrosti Slovenije v okviru ekskurzije in terenskega dela,

-        spoznavanje vrednot in enkratnosti slovenske pokrajine,

-        razvijanje ljubezni in spoštovanja do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnosti slovenski državi,

-        pojasnjevanje razlik med pojmoma kulturna in naravna dediščina,

-        opis primerov naravne in kulturne dediščine.

Pedagoško vodenje vključuje uporabo raznolikih didaktičnih pripomočkov, učenci s pomočjo delovnih listov obnovijo in utrdijo novo pridobljeno znanje. del programa poteka tudi v Centru za obiskovalce Cerkniško jezero.

OSNOVNE INFORMACIJE:

Trajanje: 2 uri
Cena: 6 € / osebo
Malica: Možnost naročila malice iz divjih rastlin (5 € na osebo)

Število oseb, ki jih prijavljam na vodeni ogled