Rezultati iskanja
Naravoslovni dnevi za 3. triado OŠ

Naravoslovni dnevi za 3. triado OŠ

Notranjski park organizira naravoslovne dneve za skupine osnovnošolcev od 1. do 9. razreda. Program prepleta obisk Centra za obiskovalce Cerkniško jezero ter raziskovanje kraških pojavov na in ob tematski poti Drvošec, s pomočjo izkustvenih delavnic, raziskovanja življenjskih prostorov in uporabo različnih didaktičnih pripomočkov: daljnogledov, teleskopov, lup, določevalnih ključev, lovilnih mrežic in učnih listov.  

 Naravoslovni dnevi za učence 3. triade OŠ vključujejo spoznavanje Notranjskega parka ter zajemajo sledeče tematike učnih načrtov:
-        Spoznavanje vrednot in enkratnosti slovenske pokrajine,
-        opisovanje značilnosti reliefa, podnebja in vodovja dinarsko kraških pokrajin Slovenije ob zemljevidu in delu na terenu,
-        razvijanje komunikacijskih, socialnih, miselnih in praktičnih veščin za raziskovanje geografskih pojavov in procesov,
-        spoznanje metod raziskovanja v biologiji,
-        spoznanje spreminjanja in razvijanja ekosistemov (npr. primer sukcesije),
-        razumevanje, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere,
-        spoznavanje nekaterih redkih in ogroženih vrst v lastnem okolju,
-        spoznavanje, da lahko okolje zaradi naravnih vzrokov in človekovih dejavnosti vsebuje snovi, ki so škodljive za človeka in druge organizme.

 

 

OSNOVNE INFORMACIJE:

TRAJANJE: 2 uri
CENA: 6 € / osebo
MALICA: Možnost naročila malice iz divjih rastlin (5 € na osebo)

Število oseb, ki jih prijavljam na vodeni ogled