Rezultati iskanja
Programi za srednje šole

Programi za srednje šole

Notranjski park organizira strokovne ekskurzije in terenske vaje za dijake. Skozi različne dejavnosti bodo obravnavali in dosegli različne cilje iz učnih načrtov:

-        Aktivno udeleževanje na ekskurzijah in krepitev znanja pisanja ustreznih poročil,

-        uporaba geološke karte kot pripomočka pri terenskem delu oziroma raziskovanju kamnin,

-        spoznavanje temeljnih dejavnikov nastajanja krasa in značilnih pojavov,

-        prepoznavanje površinskih in podzemnih kraških oblik na terenu,

-        poudarjanje posebnosti krasa,

-        vrednotenje problemov varstva okolja kraškega sveta,

-        opis glavnih skupin značilnosti visokih dinarskih planot in vmesnih podolij,

-        razumevanje pojmov populacija, življenjska združba, biotop, habitat, ekološka niša, ekosistem, biom, biosfera,

-        spoznavanje zgradbe ekosistema in njegove vrstne sestave,

-        razumevanje, da ima biotska pestrost pomembno vlogo pri delovanju ekosistema,

-        spoznavanje razlik med varstvom okolja, ki se ukvarja s problemi onesnaževanja in kakovosti življenjskega okolja človeka, in varstvom narave, ki se ukvarja s problemom propadanja in ohranjanja biotske pestrosti,

-        sposobnost za samostojno in skupinsko delo ter ustrezno komunikacijo v različnih situacijah.

Pedagoško vodenje vključuje uporabo raznolikih didaktičnih pripomočkov, dijaki s pomočjo delovnih listov obnovijo in utrdijo novo pridobljeno znanje. Del programa poteka tudi v Centru za obiskovalce Cerkniško jezero.

OSNOVNE INFORMACIJE:

TRAJANJE: 2 uri
CENA: 6 € / osebo
MALICA: Možnost naročila malice iz divjih rastlin (5 € na osebo)

Število oseb, ki jih prijavljam na vodeni ogled