Rezultati iskanja
Strokovne ekskurzije za srednje šole in fakultete

Strokovne ekskurzije za srednje šole in fakultete

Strokovne ekskurzije Notranjskega parka so primerne za vse starostne skupine dijakov in študentov, saj se zahtevnost vsebin lahko prilagaja različnim ciljnim skupinam. Vse ekskurzije so pripravljene kot enodnevne ekskurzije z različnim obsegom šolskih ur. Zajemajo različna področja in njihove podveje: naravno in kulturno dediščino, zgodovino, etnologijo, geografijo in biologijo. Učni cilji strokovnih ekskurzij v organizaciji Notranjskega parka so v skladu z srednješolskimi učnimi načrti in fakultetnimi syllabusi.