Rezultati iskanja
Projekti

Projekti

foto: Jošt Stergaršek

Izvedba obsežnih naravovarstvenih projektov presega finančne zmožnosti lokalnega okolja, zato Notranjski regijski park redno prijavlja projekte z možnostjo sofinanciranja s strani Evropske Unije.

Projekti:

LIFE - presihajoče Cerkniško jezero 2006 do 2009
Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca Crex crex v Sloveniji 2004 do 2007
eco karst 2017 do 2019
kras.re.vita 2017 do 2022
Life - Stržen 2017 do 2022
Life - Naturaviva 2017 do 2022
EIP 16.5 - MEJICE 2021 do 2024
EIP 16.5 - CVETOČI TRAVNIKI 2021 do 2024
EIP 16.5 - VODNA TELESA 2024 do 2027
Pilotni projekt M16.2 - Vrstno pestri travniki 2023 do 2024 
Pilotni projekt M16.2 - NARAVNA SEMENSKA BANKA 2023 do 2024 
LAS Notranjska 2017 -
LIFE FOR SEEDS 2021 do 2026 
LIFE TRŠCA 2023 do 2029 
Program Zeleni ključ 2024 -