Rezultati iskanja
Puščica v desno
Notranjski park - CGP

Domov / LAS

Notranjski park - CGP

Osnovni podatki o projektu:

 • Naziv projekta:
  Razvoj blagovne znamke Notranjski park za gradnjo lokalne identitete in trajnostni razvoj
 • Akronim: 
  Notranjski park - CGP

Partnerji projekta:

VP - Javni zavod Notranjski regijski park
P2 - TUR SERVIS d.o.o.
P3 - EKOKNAP d.o.o.
P4 - ZAVOD ORON

 

Namen:

Glavni namen operacije Notranjski park - CGP  je gradnja lokalne identitete, ki bo zagotovila trdne temelje za trajnostni razvoj turistične ponudbe.

S pomočjo promocijsko-izobraževalnih videjev in razvojem promocijskega programa Okusi Notranjske, bo lokalna skupnost pridobila 'otipljivi' del blagovne znamke, gradila svojo lokalno identiteto in jo nato lažje prenesla v komunikacijo do obiskovalcev.

Operacija bo zagotovila novo delovno mesto pri vodilnem partnerju, saj bo pozitivno vplivala na razvoj dodatnih turističnih produktov in storitev v Cerknici.

Glavne aktivnosti:

 • Posodobitev celotne grafične podobe Notranjski park
 • Komunikacijska strategija Notranjski park
 • Nakup opreme
 • Izvedba programa Okusi Notranjske
 • Nadgradnja APP Notranjska - vsebinski sklop Okusi Notranjske
 • Produkcija kratkih filmčkov

 

Cilji:

Glavni cilj operacije je CGP Notranjski park za gradnjo lokalne identitete in trajnostni razvoj. Operacija bo s posodobitvijo CGP-ja in komunikacijsko strategijo in izobraževalno - promocijskimi aktivnostmi ter razvojem programa Okusi Notranjske poskrbela za pozitiven odnos do zavarovanih območij in večje povezovanje med turističnimi deležniki na celotnem območju LAS Notranjska in neposredno prispevala k enemu od glavnih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska, to je »Razvoj dodatnih osnovnih storitev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na celotnem območju LAS Notranjska«.

 

Rezultati:

1. Gradnja lokalne identitete: CGP Notranjski park – Mistična dežela Cerkniškega jezera

2. Gradnja lokalne identitete: program Okusi Notranjske

3. Izboljšanje trženja destinacije obiskovalcem

4. Razvoj raznolike turistične ponudbe

5. Izobraževanje in ozaveščanje o pomembnosti zavarovanih območij

6. Prispevanje k preprečevanju socialne izključenosti

7. Vzpostavljanje dolgotrajnih partnerstev na področju gostinske ponudbe

8. Razširjanje znanja o osnovnih pravilih vedenja na zavarovanih območjih

9. Novo delovno mesto


Trajanje: 10. 01. 2022–30. 11. 2022

Skupna vrednost operacije: 52.546,85 € , vrednost sofinanciranja ESRR: 39.961,10 €

Povezave: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.