Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Produkt Cerkniško jezero

Domov / LAS

Produkt Cerkniško jezero

PRODUKT CERKNIŠKO JEZERO - Razvoj novega inovativnega turističnega produkta Cerkniško jezero 

Operacija prispeva k reševanju problema nepovezane turistične ponudbe. Pri tem kot izhodišče izkorišča enkratno naravno in kulturno dediščino Cerkniškega jezera, skupaj z njegovim širšim območjem (Notranjski regijski park) za nadgradnjo inovativnega trajnostnega turističnega produkta. Posamezne storitve so že razvite in se tudi prodajajo, ne ponujajo pa se kot integriran produkt. Prav tako ni inovativnega pristopa pri izvajanju in trženju produkta. 

Interes vseh PP je svoje storitve nadgraditi, izboljšati in jih povezati v trajen integralen produkt s posebnimi izvirnimi vsebinami in elementi vezanimi na fenomen jezera. Oblikovani bodo različni programi produkta glede na letni čas, stanje jezera in način obiska, ki bodo na voljo skozi vse leto (desezonalizacija). 

Operacija vključuje aktivnosti partnerstva, ki so potrebne za razvoj in umestitev na trg novega turističnega produkta Cerkniško jezero. Operacija je razdeljena na 3 vsebinske sklope: 

- izboljšanje infrastrukture in znanja

- oblikovanje produkta in programov

- umestitev produkta na trg.

Partnerji:

TUR SERVIS d.o.o. (vodilni partner)

Notranjski regijski park 

Zavod Jezerski hram 

Avtostil trgovina d.o.o. Rakek

Trajanje operacije: 1.9. 2017 – 31.8.2018

Skupna vrednost operacije: 65.738,19 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 48.565,28 EUR