Rezultati iskanja
LIFE for seeds

LIFE for seeds

     

Naslov projekta:
Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ

Vodilni partner: 
Društvo za proučevanje in opazovanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife Slovenia)

Projektni partnerji:
Notranjski regijski park
Kmetijski inštitut Slovenije
Javni zavod Triglavski narodni park
Javni zavod Krajinski park Goričko

Trajanje projekta:
1. september 2021–31. december 2026

Skupni proračun projekta:
5.351.723 EUR

Spletna stran projekta:
https://lifeforseeds.si/

Javni vpogled podatkov semenske banke:
https://api.banka.dopps.si/javni/#/

Cilji projekta:

  1. Vzpostavitev semenske banke
  2. Obnova 74,1 ha naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000
  3. Oblikovanje ukrepov, ki bodo spodbujali obnovo travišč
  4. Vzpostavitev spletnega portala naravovarstveno pomembnih travnikov
  5. Ozaveščanje o pomembnosti vrstno bogatih travišč