Rezultati iskanja
Puščica v desno
T.1.1 - Vodenje projekta - NRP

Domov / LIFE TRŠCA

T.1.1 - Vodenje projekta - NRP

Opis naloge:

Učinkovit management je ključnega pomena za uspešnost izvedbe projekta. Notranjski regijski park ima izkušnje z managementom  LIFE projektov in drugih evropskih projektov.  Seznanjeni smo s strogimi pravili finančno-administrativnega managementa in odgovornostjo za izvedbo projektnih del. Manager projekta je zadolžen za nudenje podpore in nadzor nad izvajanjem aktivnosti vseh partnerjev ter koordinacijo skupnih aktivnosti. Ima pregled nad financami in časovnim izvajanjem projektnih aktivnosti ter nad vso projektno dokumentacijo. Za koordinacijo in izvajanje projektnih aktivnosti posameznega partnerja so zadolženi koordinatorji projekta.

Status: Naloga se izvaja

Rezultati: