Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
T.2.2 - Oblikovanje novih in preoblikovanje obstoječih ukrepov kmetijske politike na Cerkniškem jezeru

Domov / LIFE TRŠCA

T.2.2 - Oblikovanje novih in preoblikovanje obstoječih ukrepov kmetijske politike na Cerkniškem jezeru

Opis naloge:

V sklopu te naloge bomo oblikovali predloge za nove/prenovljene ukrepe kmetijske politike za naslednji Strateški načrt za obdobje 2028-2034 in za novo finančno perspektivo Skupne kmetijske politike po letu 2027.

T.2.2.i - Ustanovitev strokovne skupine za upravljanje zemljišč in pripravo predlogov za nove / prenovljene ukrepe kmetijske politike

Ustanovili bomo strokovno skupino, ki bo oblikovala predloge za nove / prenovljene ukrepe kmetijske politike za ohranjanje močvirskih habitatov presihajočega Cerkniškega jezera. Strokovno skupino bodo predstavljali predstavniki vseh projektnih partnerjev, predstavniki Kmetijsko svetovalne službe, Agencije za kmetijske trge, lokalnih agrarnih skupnosti in lovskih družin.

Strokovna skupina se bo udeležila dveh izletov v tujino, kjer bomo obiskali organizacije, ki imajo izkušnje z oblikovanjem kmetijskih ukrepov z namenom izmenjave informacij. Skupina bo pripravila tudi predloge za prenovo veljavnega ukrepa VTR za kosca.

T.2.2.ii - Priprava gradiva za delo strokovne skupine

Za potrebe dela strokovne skupine bodo projektni partnerji pripravili različna gradiva:

  • gradivo o vplivu košnje na trstišča, visoki šaš in drugo močvirsko vegetacijo,
  • gradivo o vplivu košnje trstišč in druge močvirske vegetacije na ptice,
  • pregled in analiza sorodnih kmetijskih ukrepov iz drugih držav EU,
  • gradivo o vplivu vodnega režima/nihanja na močvirsko vegetacijo,
  • material o ekonomskem aspektu košnje močvirske vegetacije.

 

T.2.2.iii - Sprejem predlogov za nove / prenovljene ukrepe kmetijske politike znotraj veljavne nacionalne skupne kmetijske politike

Sprejeti predlogi za kmetijske ukrepe bodo vključeni v nacionalno zakonodajo skupne kmetijske politike.

T.2.2.iv - Informiranje kmetov s ciljem spodbujanja k pristopu k novim / prenovljenim kmetijsko – okoljskim ukrepom in drugim ukrepom kmetijske politike

Izvedli bomo niz aktivnosti s ciljem informiranja lokalnih kmetov in lastnikov zemljišč o prihajajočih spremembah in spodbujanja k vključitvi v nove kmetijske ukrepe.  

Status: Naloga se izvaja

Rezultati: