Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
T.3.1 - Priprava GIS baze podatkov za podporo upravljanju z zemljišči z namenom ohranjanja narave na Cerkniškem jezeru

Domov / LIFE TRŠCA

T.3.1 - Priprava GIS baze podatkov za podporo upravljanju z zemljišči z namenom ohranjanja narave na Cerkniškem jezeru

Opis naloge:

NRP ima v lasti več kot 800 parcel, razpršenih po vsem območju presihajočega jezera. V sklopu projekta LIFE TRŠCA bomo kupili in naredili izmenjavo za dodatnih 100 ha zemljišč. Število parcel, ki jih upravljamo, in podatki, ki jih z njimi v zvezi zbiramo, so tako obsežni, da je upravljanje podatkov postalo resna težava. Zato bojo projektni partnerji NRP, ZRSVN in DOPPS razvili in vzpostavili spletno GIS bazo podatkov, ki bo služila za upravljanje vseh potrebnih informacij za obvladovanje in nadzor upravljanja z zemljišči. V okviru te naloge sta predvidena tudi dva izleta v tujino, k organizacijam, ki imajo v uporabi podobno bazo podatkov za upravljanje z zemljišči in si z njimi podelili izkušnje.

Nov modul podatkovne baze bo sestavni del nacionalnega Naravovarstvenega atlasa in tako na voljo vsem slovenskim naravnim parkom in organizacijam, ki se ukvarjajo z upravljanjem zemljišč s ciljem trajnega ohranjanja narave.

Status: Naloga se izvaja

Rezultati: