Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
T.3.2 - Razčiščevanje lastništva na Cerkniškem jezeru

Domov / LIFE TRŠCA

T.3.2 - Razčiščevanje lastništva na Cerkniškem jezeru

Opis naloge:

Več 100 ha zemljišč na presihajočem Cerkniškem jezeru ima nejasno lastništvo. Razlogov za to je več, od neizvršenih postopkov dedovanja zemljišč po smrti lastnikov, do dedovanja v skladu z načelom nujnih deležev in neizvršenih postopkov prenosa zemljišč iz pretekle družbene lastnine Socialistične federativne republike Jugoslavije na sedanje agrarne skupnosti. Zemljišč, katerih lastništvo je nejasno, NRP največkrat ne more pridobiti v svoje upravljanje, ta pa so zapuščena, zarasla z gozdom ali celo nezakonito uporabljana s strani nepooblaščenih oseb. V sklopu te naloge bomo zato pregledali lastništvo vseh parcel na projektnem območju in angažirali pravnika, ki nam bo pomagal pri postopkih razjasnjevanja lastništva.

Status: Naloga se izvaja

Rezultati: