Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
T.3.3 - Izmenjava zemljišč

Domov / LIFE TRŠCA

T.3.3 - Izmenjava zemljišč

Opis naloge:

V sklopu te naloge se bomo osredotočili na izmenjavo zemljišč. Parcele v lasti NRP, ki so primerne za vsakoletno košnjo, bomo izmenjali s privatnimi zemljišči, poraslimi z močvirsko vegetacijo, na katerih vsakoletna košnja ni zaželena in ponekod vodi celo v degradacijo ekosistema. Pri izmenjavi zemljišč bomo težili tudi k zaokroževanju posesti, da bi bilo upravljanje z njimi lažje izvedljivo.

Status: Naloga se še ni pričela

Rezultati: