Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
T.3.4 - Nakup zemljišč in vzpostavitev primernih mikro habitatov za ptice trstišč

Domov / LIFE TRŠCA

T.3.4 - Nakup zemljišč in vzpostavitev primernih mikro habitatov za ptice trstišč

Opis naloge:

Pri nakupu zemljišč se bomo osredotočili predvsem na najbolj občutljiva zemljišča kar zadeva ohranjanje biodiverzitete mokrišč. NRP bo pridobil 10 ha zemljišč, poraslih z vitalnim in potencialno vitalnim trstičjem, in 40 ha zemljišč, poraslih z združbami visokega šaša in mešanimi združbami trstičja in šaša. Na kupljenih in izmenjanih zemljiščih bomo vzpostavili pomembne mikro habitate – vodna okna (zaplate globoke vode), kjer se rada prehranjujeta kostanjevka in rjavovrati ponirek. Tovrstna vodna okna, obkrožena s trstičjem, ki nudi varno zavetje pred plenilci in drugimi motnjami, zagotavljajo primeren gnezditveni habitat tudi drugim pticam trstišč.

Status: Naloga se še ni pričela

Rezultati: