Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
T.5.2 - Zmanjšanje motenj ptic zaradi čolnarjenja

Domov / LIFE TRŠCA

T.5.2 - Zmanjšanje motenj ptic zaradi čolnarjenja

Opis naloge:

Čolnarjenje na Cerkniškem jezeru še vedno predstavlja grožnjo gnezdečim vrstam vodnih ptic. Še posebej je problematično čolnarjenje na redkih območjih z vodo v sušnem obdobju. V sklopu te naloge bomo pripravili predlog za spremembo trenutno veljavnega  odloka o čolnarjenju z določenimi območji omejitev in sodelovali v postopku njegove prenove in končne odobritve s strani Občine Cerknica. Poleg tega se bomo še posebej posvetili ozaveščanju ljudi o spoštovanju predpisov o čolnarjenju na jezeru. Ker gre pri kršitvah predpisov velikokrat za nepoznavanje nivoja vode, na katerega se veže posamezen predpis, bomo vzpostavili spletni vmesnik, ki bo uporabnikom kazal, kje je v danem trenutku možna in dovoljena plovba. Na petih lokacijah ob jezeru bomo postavili tudi informacijske table z razlago pravil o čolnarjenju.

Status: Naloga se še ni pričela

Rezultati: